Zmluvy

ZMLUVY – rok 2020

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
01/2020O spolupráciNárodný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovniImplementačná agentúra MPSVR SR10.1.2020-Zmluva
02/2020Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 11/2008Likvidácia odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár10.1.2020-Dodatok
03/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťDobrovoľný hasičský zbor 20.1.20208 000Zmluva
04/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťTelovýchovná jednota JEDNOTA20.1.202020 000Zmluva
05/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťZOSZPB Málinec20.1.2020800Zmluva
06/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťKlub dôchodcov Málinec20.1.2020400Zmluva
07/2020O dieloRekonštrukcia kanalizácieSTAVMONT SK s.r.o.27.1.202050 861,15Zmluva
08/2020Dodatok č. 3 k zmluve o predaji a poskytovaní stravovacích služiebPredaj a poskytovanie stravovacích služiebMF Catering s.r.o. Lučenec28.1.2020-Dodatok
09/2020O poskytovaní služiebPoskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služiebNASSES, Bratislava28.1.2020-Zmluva
10/2020O spolupráciPodpora a zvyšovanie kvality terénnej soc. službyImplementačná agentúra MPSVR SR29.1.2020-Zmluva
11/2020Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuTvorba pracovných miest - Cesta na trh práce 3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec30.1.2020-Zmluva
12/2020Dohoda o nákupeKnižný fondNovohradská knižnica Lučenec17.2.2020400Zmluva
13/2020O poskytnutí dotáciePre deti a žiakov do 15 rokov na rok 2020Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Málinec28.2.2020690,00Zmluva
14/2020Zmluva o dieloOprava mantinelov na ihrisku ZŠBranislav Kubacký-kubax, Jasenie05.3.20205849,52Zmluva
15/2020Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajovUP Slovensko, s.r.o.05.03.2020-Zmluva
16/2020Zmluva o zabezpečení stravovaniasprostredkovanie stravovacích služiebUP Slovensko, s.r.o05.03.2020-Zmluva
17/2020Zmluva o grantovom účteÚčet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Rekonštrukcia ČOV MálinecPrima banka Slovensko, a.s.09.03.2020-Zmluva
18/2020Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho právaMartin Kancko, Málinec09.03.20203704,00Zmluva
19/2020Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.06/2019Realizácia diela Rekonštrukcia ČOV MálinecSTAVMONT SK, s.r.o.10.03.2020105263,16Dodatok
20/2020Zmluva ZŠZmluva o dotáciiZŠ Málinec12.3.2020-zmluva ZŠ
21/2020Dohoda Ukončenie zmluvy o poskytovaní stravovaniaMF Catering, s.r.o25.3.2020-Dohoda
22/2020Dodatok č.3 ku zmluve č.14/2010Zmena čl. III Cena za vykonané práceZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár25.3.2020-Dodatok
23/2020ZmluvaMateriálno-technické vybavenie DHZODobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava01.04.20203 000,00Zmluva
24/2020Dodatok k zmluve č.07/2019Rekonštrukcia kanalizácie v obci MálinecSTAVMONT SK s,r.o.02.04.202030000,00dodatok
25/2020Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorochÚprava čl. 4- výška a splatnosť nájomnéhoPDOS s.r.o. Poltár07.04.2020-Dodatok
26/2020Dohoda o ukonční zmluvy o nájme nebyt.priestorovUkončenie prenájmu nebyt.priestorov na účel lekárnePharm.Dr. Eva Talánová, Poltár14.04.2020-Dohoda
27/2020Zmluva o nájme nebytových priestorovDodatok č. 4Medipen s.r.o. MUDr Jana Wirtschafterovou22.04.2020-Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2020Mandátna zmluvaVypracovanie vnútro plánovacej dokumentácie Ing. Želmíra Kolimárová , Vidiná28.04.2020200,-€Mandátna zmluva
29/2020Zmluva o nájne zdravotnej pomôckyZapožičanie zdrav . pomôcky - rolátorDrahoslav Bary , Málinec11.05.2020-Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky
30/2020Darovacia zmluva Pozemky pod autobusovými zastávkami Obec Málinec15.05.2020DarDarovacia zmluva
31/2020Zmluva o posk. dotácie - dodatok č.1 DHZZníženie dotácieDHZ Málinec19.05.20204 000,00Zmluva
32/2020Zmluva o posk. dotácie - dodatok č.1 TJZníženie dotácie TJ Málinec19.05.202010.000,00Zmluva
33/2020Zmluva o výkupe papiera fi. BrantnerZmluva o mobilnom výkupe papiera, lepenky, jedlých olejov a tukovFI. BRANTNER Gemer s.r.o.19.05.2020-Zmluva
34/2020Zmluva o dodávke plynuZmluva o dodávke pre vlastnú spotrebuSPP a.s. Mlynské nivy,
Bratislava
25.05.2020-Zmluva o dodávke plynu
35/2020Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuProjekt"Pomáhame najzraniteľnejším"Nadácia Henkel Slovensko, Bratislava25.05.2020300,00zmluva
36/2020Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníka
od RD 417-č.437
JTM - STAV s.r.o.01.06.202023.099,74 €Zmluva
37/2020Zmluva o zapožičanie zdr. pomôcky Invalidný vozík Nora Kupcová, Málinec 2.06.2020-zmluva
38/2020Zmluva o audit účtovnej uzávierkyZmluva o AUDIT
OÚ Málinec
A.K.I. Lučenec s.r.o Dr. Vodu 2, Lučenec9.06.20201.680Zmluva - AUDIT
39/2020Zmluva o dodávke plynu Odberné miesto č.515SPP - Bratislava 18.6.2020-Zmluva o dodávke plynu
40/2020Zmluva o dieloÚzemný plán obce MálinecKubina - Architektúra Dolný Kubín23.6.202019.856Zmluva
41/2020Zmluva ,,Ochrana osobných údajov "Osobná konzultácia o ochrane osobných údajov Ing. Jozef Nosáľ Revúca24.6.202036,-€/mesačneZmluva
42/2020Zmluva o zriadení miesta Zmluva o zriadení zberného miesta systému ELTMAELT Managment Company s.r.o. - Bratislava30.6.2020-zmluva
43/2020Zmluva o dieloHavária objektu telocvičneMillix, s.r.o.30.6.202060.062,64zmluva
44/2020Nájomná zmluvaPrenájom pozemku o výmere 20m2Alena Machalová02.07.2020-zmluva
45/2020Dodatok k zmluve Verejný balík služieb Slovak Telekom8.7.2020-Zmluva - dodatok
46/2020Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie časovo neobmedzeného vecného bremenaUlická Helena, Mgr. Uhrinová Terézia, Kancko Martin, Machalová Drahomíra, Podhorová Jana, JUDr.Ing.Ján Gasper, PhD., Števove Ivan, Bc.Račková Monika, Geľhoš Ján04.08.2020-zmluva
47/2020Mandátna zmluva č. 032020Obstaranie Územného plánu MálinecIng. Arch.Dižková Ľubuša, B.Bystrica10.08.20204900,00zmluva
48/2020Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie časovo neobmedzeného vecného bremenaHaffner Viliam, Haffnerová Anna13.08.2020-Zmluva
49/2020Zmluva o dieloRekonštrukcia bytového domu 511/17PZW s.r.o. Kolonáda , Lučenec, Peter Zajic konateľ20.8.202019.776,92zmluva
50/2020Dodatok k zmluve SPPOsobitné dojednanieSPP Mlynské nivy 44 Bratislava20.8.2020Dodatok k zmluve SPP
51/2020Zmluva o dieloDodanie a inštalácia zabezpečovacieho a tiesňového systémuMa-NET Team s.r.o., Poltár02.09.2020-zmluva
52/2020Zmluva č. 14527408U01Rekonštrukcia ČOV MálinecEnvironmentálny fond 02.09.2020100.000,00zmluva
53/2020Zmluva o vzájomnej spolupráci Poskytnutie finančnej podpory pre Školu z prostriedkov ESFMetodicko-pedagogické centrum, Bratislava02.09.2020-zmluva
54/2020Zmluva o dieloÚčinkovanie na oslavách SNPStanislav Balog, Málinec7.9.2020200,-Zmluva
55/2020Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiamSemerák Ján, Málinec14.9.2020409,00zmluva
56/2020Zmluva o poskytnutí telekomunikačnej službyInternet balik 1-INT 2xBasic/TV STAMa-NET Team,s.r.o.14.9.202015,90/mesiaczmluva
57/2020Zmluva o nájme Prenájom zdr. pomôckyZuzana Čepková Málinec 21.9.2020- Zmluva
58/2020Zmluva o poskytnutí dotácieSpolu financovanie dotácieObčianske združenie Málinec21.9.2020190,-Zmluva
59/2020Zmluva o poskytnutí dotácie TJ MálinecÚprava dotácie dodatok č.2TJ Málinec 22.9.20202.000 Zmluva
60/2020Zmluva o aktualizácii programovAktualizácia programov, systémová podpora, licenčná zmluvaTOPSET Solutions s.r.o., Stupava24.09.2020126,00Zmluva
61/2020Zmluva osôb MŠPoistenie detí v prípade výletuKomunálna poisťovňa Lučenec28.9.2020-Zmluva
62/2020Kúpna zmluvaKniha "Zaniknuté školy v severozápadnom Malohonte a severnom Novohrade"Juraj Laššák, Hriňová02.10.2020150,00Zmluva
63/2020Zmluva Zmluva o finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR, Bratislava 21.10.202030 089Zmluva
64/2020Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuFin. príspevok na vyt.pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec27.10.2020-Dohoda o posk. fin. prostriedkov
65/2020Dohoda o pomoci v hmotnej núdziRealizácia aktivačnej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec27.10.2020-Dohoda
66/2020Dohoda o poskytnutí prísp. na dobrov. činnosťDobrovoľnícka činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec27.10.2020-Dohoda o aktivačnej činnosti
67/2020Zmluva o nájme Zmluva o zapožičaní zdr. pomôckyJán Riečica, Mlynská 510, Málinec 29.10.2020-Zmluva
68/2020Zmluva o poskytnutí dotácieDotácia na úhradu faktúry ISCMikror. Hornohrad ISC Málinec 25.11.2020533,30Zmluva
69/2020Poistná zmluvaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektuKomunálna poisťovňa pobočka Lučenec25.11.2020-Poistná zmluva
70/2020Dodatok k nájomnej zmluveDodatok za prenajatý pozemokFrantišek Nociar, Sklárska Málinec 26.11.2020-dodatok 1
71/2020Dodatok k nájomnej zmluveDodatok za prenajatý pozemokPeter Starove, Sklárska Málinec 26.11.2020-dodatok 2
72/2020Dodatok k nájomnej zmluveDodatok za prenajatý pozemokMarek Machala, Sklárska, Málinec 26.11.2020-dodatok 3
73/2020Dodatok k nájomnej zmluve Dodatok za prenajatý pozemokMgr Luboslav Jablonský, Urbárska Málinec26.11.2020-dodatok 4
74/2020Dodatok k nájomnej zmluveDodatok za prenajatý pozemokMgr Štefan Chrastina, Na Vinici, Málinec26.11.2020-dodatok 5
75/2020ZmluvaZmluva o nájme zdravotnej pomôckyMária Tokárová, Kostolná 39, Málinec 27.11.2020-zmluva
76/2020Dodatok k nájomnej zmluveDodatok za prenajatý pozemok Miroslava Balogová, Sklárska 379 / 630.11.2020-dodatok č. 6
77/2020Zmluva o spoluprácu Zmluva o spol. pri odchyte túlavých psovRegionálne centrum Slobody zvierat Lučenec 30.11.2020-Zmluva
78/2020Zmluva Prezenty OU Ing. Pavel Kováč, Želovce3.12.2020140,-zmluva
79/2020ZmluvaZmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuMIRRaI SR, Štefániková, Bratislava 14.12.202013803,00zmluva
80/2020Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiamAlžbeta Hajdóciová, Málinec16.12.2020101,50Zmluva
81/2020Zmluva o dieloStavebné práce-Lekáreň v obci MálinecPZW s.r.o., Lučenec17.12.202045 768,13zmluva
82/2020Zmluva o výpožičkeKoncové zariadenia pre sčítacích komisárovŠtatistický úrad Miletičova 3 , Bratislava18.12.2020-Zmluva
83/2020Zmluva o vzájomnej spolupráciPoskytnutie fin.podpory pre Školu z prostriedkov ESFMetodicko-pedagogické centrum, Bratislava21.12.2020-zmluva
84/2020Zmluva o pripojení zariadenia Pripojenie odberného elektrického zariadenia- kamera Stredoslovenská distribučná,a s. Žilina21.12.2020-zmluva
85/2020Dodatok č. N20200109002D01 k zmluve č.N20200109002Doplnenie ustanovení predmetnej zmluvyImplementačná agentúra MPSVR SR21.12.2020-dodatok
86/2020Dohoda o ukončení nájomnej zmluvyUkončenie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemkuDušan Slávik, Málinec31.12.2020-dohoda
87/2020Zmluva o dieloVýmena okien a dverí budovy školskej jedálne v obci MálinecREALTHERM Slovakia plus s.r.o. Lučenec31.12.202015 013,68zmluva