Profil obce

Územnosprávne členenie
Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Poltár
Obec: Málinec
Kód obce: 511595
Sociálno – geografické údaje
Počet obyvateľov: 1405 k 31.12.2019
Región: Novohrad
Rozloha: 5000 ha
Nadmorská výška: 298 m n.m.
Historické údaje
Prvá písomná zmienka: v roku 1397