Základná škola

ZRIAĎOVATEĽ: Obec Málinec

Základná škola s právnou subjektivitou, so Školským klubom detí a Školskou jedálňou

Riaditeľ:   Mgr. Ľuboslav Jablonský

telefón: 047/411 12 03

e-mail: riaditel@zsmalinec.sk

Adresa:  Hlavná 86/ 29, Málinec 985 26

Kontakt:

Tel: 047/  411 12 02

Mail: riaditel@zsmalinec.sk

 

zástupca riaditeľa :   Mgr. Tomáš Nociar

telefón: 047/411 12 02

e-mail: zastupca@zsmalinec.sk

 

vedúca jedálne : Bc. Anna Farkašová

telefón: 047/429 12 04

e-mail: sjmalinec@post.sk

 

Web stránka: www.zsmalinec.sk

Výzva na voľbu členov Rady školy pri ZŠ v Málinci