Základná škola

ZRIAĎOVATEĽ: Obec Málinec

Základná škola s právnou subjektivitou, so Školským klubom detí a Školskou jedálňou

Riaditeľ: Mgr. Karol Čonka, zástupca: Mgr. Helena Zákopčanová,

Adresa: Hlavná 86/ 29, Málinec 985 26

Kontakt:

Tel: 047/  4111202

Mail: riaditel@zsmalinec.skzastupca@zsmalinec.sk

Web stránka: www.zsmalinec.sk