Kontakt

ADRESA:

Obecný úrad Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Fax: 047/4291121
Mail: malinec@stonline.sk

STAROSTA OBCE:

Ing. Igor Lacko
tel:047/4291121
mobil:0905410540
malinec.starosta@stonline.sk

Zástupca starostu obce:
Juraj Janšto
tel: 0905 695 468
e-mail: jurajjansto@gmail.com

 

 

Obecný úrad Málinec

Ing. Igor Lacko

Starosta obce Málinec        Ing. Igor  Lacko 

 

 

 

KDE NÁS NÁJDETE ?

GPS: 48,4971999 N; 19,68115 E

KONTAKTY PRE AGENDU OBCE

 

            Ekonóm  –  účtovník :
     Ing. Michalove Iveta
        047/4291122

 

             Matrika, evidencia obyvateľov, pokladňa, podateľňa :

       Milota Janštová

      047/4291120

 

              Mzdový pracovník, evidencia hrobových miest, fakturácia stočného, IOM :

    Mgr. Faťarová Michaela
       047/4291120

 

               Správa daní a poplatkov, majetok obce, SHR :

      Mgr. Ružena Grulišová 

      047/4291122

 

            Stavebný a bytový referent, odpadové hospodárstvo :

   Ingrida Lacková

      047/4291120

 

            Kultúrny referent:

 Anna  Kančová 

     047/4291122

 

            Terénny sociálny pracovník:
                                                                            volná pracovná  pozícia 

         

  Terénny pracovník:
       Bc. Jana Turicová
       malinec.tsp@gmail.com
       0915 425 080

 

              Údržba:
       Pavel  Čáni

 

             ČOV, údržba:
       Július  Paprnák

 

            Stavebné práce:
          Jozef Bitala