Kontakt

ADRESA:

Obecný úrad Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Fax: 047/4291121

email: starosta@malinec.sk

STAROSTA OBCE:

Ing. Igor Lacko
tel:047/4291121
mobil:0905410540
email: starosta@malinec.sk

Zástupca starostu obce:
Juraj Janšto
tel: 0905 695 468
email: jurajjansto@gmail.com

Ing. Igor Lacko

Starosta obce Málinec        Ing. Igor  Lacko 

 

 

KDE NÁS NÁJDETE ?

GPS: 48,4971999 N; 19,68115 E

 

KONTAKTY PRE AGENDU OBCE

Mzdový pracovník, evidencia hrobových miest, fakturácia stočného, IOM :
Mgr. Faťarová Michaela
email:fatarova.m@malinec.sk
Tel.:047/4291120

Ekonóm, účtovník:
Ing. Michalove Iveta
email:michalove.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

Miestne dane:
Mgr. Grulišová Ružena
email:grulisova.r@malinec.sk
Tel.: 047/4291120, 0952 190 825

Bytový a stavebný referent:
Ingrida Lacková
email:lackova.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Matrikár, pokladník:
Janštová Milota
email:janstova.m@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Kultúrny referent:
Kančová Anna
email:kancova.a@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

 

Terénna sociálna práca

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Zuzana Čepková

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Jana Turicová

email: malinec.tsp@gmail.com

Tel. 0915 425 080

 

Komunitné centrum
Odborný manažér KC: Bc. Radka Riečicová
Komunitný pracovník: Katarína Jablonská
Pracovník KC:  Miroslava Balogová
 
Tel: 0911 932 646 
Sociálna sieť na Facebooku: Komunitné centrum Málinec
 

Údržba:
Kminiak  Dušan

ČOV, údržba:
Králik Ján

Stavebné práce:
Findra Július