Kontakt

ADRESA:

Obecný úrad Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Fax: 047/4291121
Mail: malinec@stonline.sk

STAROSTA OBCE:

Ing. Igor Lacko
tel:047/4291121
mobil:0905410540
malinec.starosta@stonline.sk

Zástupca starostu obce:
Juraj Janšto
tel: 0905 695 468
e-mail: jurajjansto@gmail.com

Obecný úrad Málinec

Ing. Igor Lacko

Starosta obce Málinec

KDE NÁS NÁJDETE ?

GPS: 48,4971999 N; 19,68115 E

KONTAKTY PRE AGENDU OBCE

Ekonóm, účtovník:
Ing. Michalove Iveta
047/4291122

Kultúrny referent:
Kančová Anna
047/4291122

Mzdový pracovník:
Mgr. Faťarová Michaela
047/4291120

Terénny sociálny pracovník:
Mgr. Čepková Zuzana

Terénny pracovník:
Bc. Jana Turicová
malinec.tsp@gmail.com
0915 425 080

Údržba:
Čáni Pavel

ČOV, údržba:
Paprnák Július

Stavebné práce:
Jozef Bitala