Kontakt

ADRESA:

Obecný úrad Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Fax: 047/4291121

Mail: starosta@malinec.sk

STAROSTA OBCE:

Ing. Igor Lacko
tel:047/4291121
mobil:0905410540
Mail: starosta@malinec.sk

Zástupca starostu obce:
Juraj Janšto
tel: 0905 695 468
e-mail: jurajjansto@gmail.com

Obecný úrad Málinec

Ing. Igor Lacko

Starosta obce Málinec        Ing. Igor  Lacko 

 

 

KDE NÁS NÁJDETE ?

GPS: 48,4971999 N; 19,68115 E

 

KONTAKTY PRE AGENDU OBCE

Mzdový pracovník, evidencia hrobových miest, fakturácia stočného, IOM :
Mgr. Faťarová Michaela
Mail:fatarova.m@malinec.sk
Tel.:047/4291120

Ekonóm, účtovník:
Ing. Michalove Iveta
Mail:michalove.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

Miestne dane:
Mgr. Grulišová Ružena
Mail:grulisova.r@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Bytový a stavebný referent:
Ingrida Lacková
Mail:lackova.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Matrikár, pokladník:
Janštová Milota
Mail:janstova.m@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Kultúrny referent:
Kančová Anna
Mail:kancova.a@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

Terénny sociálny pracovník:
Mgr. Radoslav Fedeš
malinec.tsp@gmail.com
0915 425 080

Terénny pracovník:
Bc. Jana Turicová
malinec.tsp@gmail.com
0915 425 080

Odborný garant KC 
Mgr. Natália Kancková
Odborný pracovník KC
 
Odborný pracovník KC – Bc. Simona Šnúriková
 
Pracovník KC – Katarína Jablonská 
 
Mobil: 0911 932 646 
Sociálna sieť na Facebooku: Komunitné centrum Málinec
 

Údržba:
Čáni Pavel

ČOV, údržba:
Paprnák Július

Stavebné práce:
Július Findra