Zmluvy

ZMLUVY – rok 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
1/2021Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 17.12.2019-dodatok č.1Zmena výmery prenajímanej plochy a výšky nájomnéhoMgr. Grulišová Ružena, Málinec07.01.202130,00 Eur / 1 rokDodatok
2/2021Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 1.12.2014 - dodatok č. 1Zmena výmery prenajímanej plochy a výšky nájomnéhoRobert Torok, Málinec07.01.202120,00 Eur / 1 rokDodatok
3/2021Zmluva č. 1041/2020/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných školáchMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR14.01.20214500,00 EurZmluva
4/2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 7/2020Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremenaJán Straško, Prievidza14.01.2021-Zmluva
5/2021Dodatok ku zmluve č.77/2020Dodatok k zmluve pri odchyte túlavých psovRegionálne centrum Slobody zvierat Lučenec, J.Alexiho 2807/2418.01.2021-Dodatok
6/2021Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov Nákup nových kníh pre knižnicuFond na podporu umenia, Cukrová 14 Bratislava21.01.20211.000,- €Zmluva
7/2021Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)Zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálnu - COVID-19Zerrenpach s.r.o., prevádzka Hotel Zerrenpach Látky, Banská Bystrica21.01.2021-Zmluva
8/2021Zmluva o dodávke plynuByt - Spol. dom Málinec SPP Mlynské Nivy, Bratislava 21.01.2021-Zmluva
9/2021Zmluva o dielo
č. 210106
Spracovanie projektu pre poskyt. finanč. pomoci z Envirofondu EU PROFI s.r.o. Zvolenská Slatina 25.01.2021550 ,-€Zmluva
10/2021Zmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť
TJ Málinec v roku 2021
Telovýchovná jednota Málinec 25.01.202120.000,-€Zmluva TJ
11/2021Zmluva o poskytnutí dotácieDotácia na činnosť
Klubu Dôchodcov v Málinci v roku 2021
Klub dôchodcov Málinec25.01.2021400 ,- €Zmluva KD
12/2021Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na činnosť pre DHZ Málinec na rok 2021Dobrovoľný hasičský zbor Málinec 25.01.20218.000 ,- €Zmluva DHZ
13/2021Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na činnosť pre SZPB v Málinci na rok 2021Slov. zväz protifašistických bojovníkov Málinec 25.01.2021860 ,- €Zmluva SZPB
14/2021Dodatok k zmluve č.10/2020 Vzájomná komunikácia zmluvných stránImplementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny, Špitalská 6, Bratislava2.02.2021-Dodatok
15/2021Zmluva o poskytovaní služiebOdber vzoriek na COVID-19 v obci Málinec Obec Uhorské, Ing, Pavel Olšiak, starosta5.02.2021-Zmluva
16/2021Zmluva o akceptácii platobných karietÚprava podmienok platobných karietVÚB, Mlynské nivy 1 Bratislava9.02.2021-Zmluva
17/2021Dodatok k zmluve č. 16/2021Informačný listVÚB, Mlynské nivy 1 Bratislava9.02.2021-Dodatok
18/2021Zmluva o dieloŠkolenie a preskúšanie zváračovIng. Ján Bakič, Rúbanisko lll 2914/35, Lučenec15.02.202164 ,- €Zmluva
19/2021Zmluva o poskytovaní služieb Odber vzoriek na COVID-19 v obci MálinecObec Uhorské, 985 25 Uhorské17.02.2021-Zmluva
20/2021Darovacia zmluvaParcela č 882/4 a 883/4 pozemok čakárňou na Panskej cesteGúgľava Ján, Ladovo Lučenec, Koštálová Anna Sielnica 448, Vengrínová Darina Školská 196 Málinec, Jakuba Ján Rúbanisko ll 418/7, Lučenec, Urda Ján Málinec 595 - Hámor19.02.2021-Darovacia zmluva
21/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na Covid-19 AG testamiObec Uhorské26.02.2021-Zmluva
22/2021Zmluva o poskytnutí telekom. služby Telekomunikačné služby fi. MA-NETMA-NET s.r.o Školská 755/20, 987 01 Poltár3.3.2021-Zmluva
Zmluva 1
Zmluva 2
23/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na Covid-19 AG testamiObec Uhorské, 985 25 Uhorské4.3..2021-Zmluva
24/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na
Covid-19 AG testami
Obec Uhorské11.03.2021-Zmluva
25/2021Dodatok k zmluve o pos. verejn. služiebÚčastnícky program mobil Samsung Galaxy A51Orange Metodova 8, 821 08 Bratislava15.03.2021-Dodatok k zmluve
26/2021Dohoda o splátkachMobilné zariadenie Samsung Galaxy A51
Orange Metodova 8, 821 08 Bratislava15.03.2021-Dohoda
27/2021Dodatok k zmluve zo dňa 30.11.2016Poskytovanie elekt. služieb ESMAO a zabezp. licencieLomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 01 Bratislava15.03.2021-Dodatok k zmluve Lomtec
28/2021Darovacia zmluva protipovodňový vozík- súpravaProtipovodňový vozík - súprava KOVOFLEX 137598-0Ministerstvo vnútra SR, pribinova 2, 812 72 Bratislava15.03.202114320,94,-€Darovacia zmluva
29/2021Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom priestorov v Spol.dome - LekáreňApotieka s.r.o. Ipeľ 658
Mgr. Zuzana Kurčíková
17.3.2021630,52 €/QZmluva
30/2021Dodatok k zmluve č. 82/2020Dodatok o výpožičke koncového zariadeniaŠtatistický úrad SR,Lamačská cestaC/3,
840 05 Bratislava
18.03.2021-Dodatok k zmluve č. 82/2020
31/2021Zmluva o dieloVyhotovenie dokum. Plán rozvoja obce Málinec 2022 - 2027Pre Rozvoj Železničná 2, 987 01 Poltár18.03.20211.800,-€Zmluva
32/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na
Covid-19 AG testami
Obec Uhorské, 985 25 Uhorské18.03.2021-Zmluva
33/2021Dodatok k zmluveSpôsob merania vypustenej vody do verejnej kanalizácieStred. vod. prev. spoločnosť, a.s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Ban. Bystrica25.03.202126,00 €Dodatok k zmluve
34/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na Covid-19 AG testamiObec Uhorské, 985 25 Uhorské25.03.2021-Zmluva
35/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 31.10.2020Simona Šnúriková, Okružná 165/ 16, Málinec30.03.2021100,-Zmluva
36/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 1.11.2020Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec30.03.2021100,-Zmluva
37/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 31.10.2020Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec30.03.2021100,-zmluva 3
38/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 31.10.2020Simona Šnúriková, Okružná 165/ 16, Málinec30.03.2021100,-zmluva 1
39/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 1.11.2020Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec30.03.2021100,-zmluva 2
40/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 31.10.2020Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec30.03.2021100,-Zmluva
41/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 24.1.2021Simona Šnúriková, Okružná 165/ 16, Málinec30.03.2021100,-zmluva 1
42/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 24.1.2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec30.03.202160,-zmluva 2
43/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 24.1.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec30.03.2021100,-zmluva 3
44/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 24.1.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec30.03.202160,-zmluva 4
45/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 6.2.2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec30.03.2021100,-zmluva 1
46/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 6.2.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec30.03.2021100,-zmluva 2
47/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 6.2.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec30.03.2021100,-zmluva 1
48/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 20.2.2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec30.03.2021100,-zmluva 1
49/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 20.2.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec30.03.2021100,-zmluva 2
50/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 20.2.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec30.03.2021100,-zmluva 3
51/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 20.2.2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec30.03.2021100,-zmluva 1
52/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 20.2.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec30.03.2021100,-zmluva 2
53/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 20.2.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec30.03.2021100,-zmluva 3
54/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 27.2.2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec30.03.2021100,-zmluva 1
55/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 27.2.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec30.03.2021100,-zmluva 2
56/2021Zmluva o dob. činnostiCeloplošné testovanie 27.2.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec30.03.2021100,-zmluva 3
57/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 6.3,2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec31.03.2021100,-zmluva 1
58/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 6.3,2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec31.03.2021100,-zmluva 2
59/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 6.3,2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec31.03.2021100,-zmluva 3
60/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 13,3,2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec31.03.2021100,-zmluva 1
61/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 13,3,2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec31.03.2021100,-zmluva 2
62/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 13.3,2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec31.03.2021100,-zmluva 3
63/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 20.3.2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec31.03.2021100,-zmluva 1
64/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 20.3.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec31.03.2021100,-zmluva 2
65/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 20.3.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec31.03.2021100,-zmluva 3
66/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 27.3.2021Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec31.03.2021100,-zmluva 1
67/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 27.3.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec31.03.2021100,-zmuva 2
68/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 27.3.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec31.03.2021100,-zmluva 3
69/2021Dodatok č. 1 k Zmluvve č. 2020 MPCZmena čísla účtu zriaďovateľaMetodicko-pedagogické centrum, Bratislava31.03.2021-dodatok
70/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na
Covid-19 AG testami
Obec Uhorské, 985 25 Uhorské31.03.2021-zmluva
71/2021Dodatok k zmluve č. 83/2020Dodatok o zmene čísla účtuMetodicko-pedagogické centrum Ševčenková 11, 850 05 Bratislava1.04.2021-dodatok
72/2021Nájomná zmluvaPrenájom bytu SDPet-Mont, s.r.o.
935 21 Malé Kozmálovce
1.04.2021-zmluva
73/2021 Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 3.4.2021 Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec7.04.2021100,-zmluva 1
74/2021 Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 3.4.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec7.04.2021100,-zmluva 2
75/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 3.4.2021 Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec7.04.2021100,-zmluva 3
76/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na
Covid-19 AG testami
Obec Uhorské, 985 25 Uhorské8.04.2021-zmluva
77/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 10.4.2021 Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec12.04.2021100,-Zmluva 1
78/2021 Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 10.4.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec12.04.2021100,-Zmluva 2
79/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 10.4.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec12.04.2021100,-
80/2021Nájomná zmluvaNájomná zmluva za užívanie bytu v SDTMK-invest s.r.o. Podkoreňová 91, 977 01 Brezno12.04.2021-Zmluva
81/2021Zmluva Zmluva o nájme zdr. pomôcky Daša Harandzová, Družstevná 454/3, Málinec 13.04.2021-Zmluva
82/2021Návrh zmluvy Protipovodňový vozík
DHZ
Kooperativa Štefanovičová 4, 81623 Bratislava 16.4.2021-zmluva
83/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na
Covid-19 AG testami
Obec Uhorské, 985 25 Uhorské16.4.2021-Zmluva
84/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 17.4.2021 Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec19.04.2021100,-zmluva 1
85/2021 Zmluva o dob. Zmluva o dob. činnosti činnosti Celoplošné testovanie 17.4.2021Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec19.04.2021100,-zmluva 2
86/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 17.4.2021Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec19.04.2021100,-zmluva 3
87/2021Zmluva o poskytnutí finan. prostriedkovFin. prostr. na realizáciu projektu
,,Pekná knižnica - komunita v príj. prostredí "
Fond na podporu umenia, Cukrová 14,
81108 Bratislava
19.04.20212.000 €zmluva
88/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na
Covid-19 AG testami
Obec Uhorské, 985 25 Uhorské21.04.2021-Zmluva
89/2021Zmluva o poskyt. dotácieDotácia na deti a žiakov,ktoré navštevujú školu v PoltáriMesto Poltár
Železničná 489/1
987 01 Poltár
27.04.202130,-€ /na žiakazmluva
90/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 24.4.2021 Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec27.04.2021100,-zmluva 1
91/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 24.4.2021 Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec27.04.2021100,-zmluva 2
92/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 24.4.2021 Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec27.04.2021100,-zmluva 3
93/2021Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/Odber vzoriek na
Covid-19 AG testami
Obec Uhorské, 985 25 Uhorské30.04.2021-zmluva
94/2021Dodatok k zmluve 2029370085Slovak Telekom, pevná linka 0474291121Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 03.05.2021-dodatok 1
95/2021Dodatok k zmluve
č. 2030218125
Slovak Telekom, pevná linka 0474291120Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 03.05.2021-dodatok 2
96/2021Dodatok k zmluve
č. 2030228394
Slovak Telekom, pevná linka 0474291122Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 03.05.2021-dodatok 3
97/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 1.5.2021 Katarína Jablonská, Urbárska 175/2, Málinec03.05.2021100,- zmluva 1
98/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 1.5.2021 Natália Kancková, Školská 191/ 7, Málinec03.05.2021100,-zmluva 2
99/2021Zmluva o dob. činnosti Celoplošné testovanie 1.5.2021 Jana Turicová, Kostolná 461/22, Málinec03.05.2021100,-zmluva 3
100/2021Kúpna zmluvaMydlové produkty ku Dňu matiekPaeDr Maria Joklová
Tichá ulica 10/2
985 26 Málinec
06.05.2021200,- zmluva
101/2021Zmluva o poskytnutí dotácie TJ - dodatokZníženie dotácie TJ Málinec
Peter Melich
07.05.2021 - 6000,- zmluva TJ
102/2021Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠDotácia na činnosť ZŠZákladná škola Málinec
Hlavná 86/29
98526 Málinec
07.05.20212.700 ,-zmluva ZŠ
103/2021Zmluva o pripojeníPripojenie na plyn MŠSPP a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
10.05.2021-zmluva
104/2021Zmluva o poskytnutí dotácie Materialno technické vybavenie DHZO, odborná príprava členov, opravy a nákup náhr. dielov a pod. Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
14.05.20213.000,- €zmluva
105/2021Zmluva o dielo SDZvýšenie energetickej účinnosti budovy SDSTAVTECH BB s.r.o.
Rudohorská 33
974 11
Banská Bystrica
18.05. 2021207890,64 €Zmluva
106/2021Zmluva - odvádzanie a čistenie odpad. vôdStočnéSlavomír Kret Na Vinici 388/1 Málinec25.5. 20210,85€/ m3zmluva
107/2021Dodatok k zmluve
N20200109002
Zmluva o spolupráci Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovniImpemen. agentúra MPSVR SR,
Špitalska 6
81455 Bratislava
25.05. 2021-zmluva
108/2021Zmluva o audítorských službách Audit 2020Ing. Janette Imreová
Dr. Herza 12
984 01 Lučenec
31.05. 20211680,-Zmluva
109/2021Nájomná zmluva SDZmluva o nájme bytu SD MálinecAmpera s.r.o.
Kresánková 20
84105 Bratislava
02.06.2021-Nájomná zmluva
110/2021ZmluvaStočnéSivková Marianna04.06.20210,85Eur/1m3zmluva
111/2021Nájomná zmluva Užívanie bytu v SD Málinec TMK invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
07.06.2021-zmluva
112/2021Zmluva o nájme nebytových priestorovAmbulancia všeobecného lekáraPO UPOLMED s.r.s
Nálepková 176/48
985 52 Divín
14.06.2021-Zmluva
113/2021Zmluva BBSK
Dotácia na rok 2021
Letný tábor pre pre deti BBSK Nám. SNP 23
97401 B. Bystrica
15.06.20211.000 €Zmluva
114/2021Zmluva o dieloHlavné ihrisko s prírodným trávnikom TJ MálinecPri Sýpke 56
951 17 Roman Šmajstrla
18.06.20215 508,72Zmluva 114
115/2021DohodaDohoda o ukončení Nájomnej zmluvyMedipen s.r.o.
MUDr. Jana Wirtschafterová
Gorkého 28
Rimavská Sobota
22.06.2021-Dohoda
116/2021Dohoda č. 21/29/054Dohoda na podporu miestnej zamestnanosti v rámci národného projektuUPSVaR Lučenec
F.Lehára 18
98401 Lučenec
24.06.2021-Dohoda č.21
117/2021Zmluva Zmluva o nájme zdravotnej pomôckyGabriela Albertová
Zdravotná 58
985 26 Málinec
06.07.2021-zmluva
118/2021Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho právaMiroslava Vidiečanová, Málinec08.07.202164,46 EurZmluva
119/2021Dodatok č.1 k zmluveZníženie dotácie na rok 2021Dobrovoľný hasičský zbor12.7.20214.000 Eurdodatok
120/2021Zmluva o dieloRekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Družstevná RENOVIA s.r.o.
Lieskovská cesta 488
962 21 Lieskovec
26.07.2021 32 631,19 €Zmluva č.120
121/2021Dohoda č.21/29/054Dohoda na podporu miestnej zamestnanosti v rámci národného projektuUPSVaR Lučenec
F.Lehára 18
98401 Lučenec
27.07.2021-Dohoda č. 21
122/2021Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Málinec Materiálno - technické vybavenie pre deti a žiakov do 15 rokovTelových. jednota
Málinec
zastúpená Petrom Melichom
02.08.2021540,-€Zmluva
123/2021Zmluva o dodávke softvérových produktovSoftvér - odpady INISOFT
Kapitulská 8
974 01 Ban. Bystrica
03.08.2021-Zmluva 123
124/2021ZmluvaZmluva o vypúšťaní odpadových vôdVidiečanova Miroslava
Kostolná 62/15
Málinec
04.08.2021-Zmluva
125/2021Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie -územný plán obce Min. dopravy a výstavby SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava
09.08.20218.709,40Zmluva
126/2021Zmluva Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciuMikulášková Andrea
Vrecová 235/17
Málinec
11.08.2021-Zmluva
127/2021Zmluva Zmluva o dodávke plynu MŠSPP Mlynské nivy 44 Bratislava 30.08.2021-Zmluva dodávka plynu MŠ
128/2021Zmluva o dieloŠkolská budova-vnútorný plynovod, kotolňaLineta s.r.o.07.09.202110.954,56 Eurzmluva
129/2021Ukončenie zmluvyPotvrdenie o ukončení zmluvy o združenej dodávke plynuSSE, a.s.
Žilina
14.09.2021-2021_potvrdenie o ukončení zmluvy
130/2021Dodatok č. 01 k zmluve zo dňa 20.5.2019Miestna občianska poriadková služba MálinecMinisterstvo vnútra SR14.09.2021-Dodatok
131/2021ZmluvaZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaTOPSET Solutions s.r.o.20.09.2021114,00 Eur/rokzmluva
132/2021ZmluvaZmluva o poskytnutí aplikačného programu WinCITY IR ÚPVS RegistratúraTOPSET Solutions s.r.o. Stupava20.09.2021588,00 Eur/rokzmluva
133/2021ZmluvaZmluva o nájme zdravotnej pomôckyZora Balogová, Málinec29.09.20210,30 Eur/ deňzmluva
134/2021Zmluva o dielo č.2/2021Revitalizácia autobusových zastávok v obci MálinecSTAVMONT SK, s.r.o.29.09.202118 261,12 Eurzmluva
135/2021Zmluva o poskytnutí FPRevitalizácia autobusových zastávok v obci MálinecMAS HORNOHRAD, Poltár30.09.2021-zmluva
136/2021Zmluva Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciuNora Kupcová, Málinec30.09.2021-zmluva
137/2021ZmluvaZmluva o pripojení na verejnú kanalizáciuIng. Ján Kupec30.09.2021-zmluva
138/2021ZmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu-Zvláštny subjekt - 43 žiakov MŠKomunálna poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
04.10.202168,11 Eur/rokzmluva
139/2021ZmluvaZmluva o pripojení na verejnú kanalizáciuBerkyová Paulína, Máinec11.10.2021-zmluva
140/2021Dodatok č.1 ku zmluve zo dňa 28.09.2021 Zmena výšky celkových oprávnených výdavkov MAS Hornohrad, Poltár12.10.2021-Dodatok
141/2021Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129009Navýšenie finančných prostriedkov z reálne preukázaných personálnych výdavkov Implementačná agentúra MPSVR SR13.10.2021-Dodatok
142/2021Zmluva o dieloRekonštrukcia chodníkov na potočnej ulici a priľahlých ulícJTM-STAV s.r.o., Málinec15.10.202133.180,00 EurZmluva
143/2021Nájomná zmluvaUžívanie bytu v SD Málinec TMK invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
20.10.2021-nájomná zmluva byt SD
143/2021Zmluva Zmluva o dodávke elekt. Stupník-kamery Stredosl. energetika
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
20.10.2021-Zmluva
144/2021Dodatok Zánik Zmluvy na aplikačný program WinCITY IR ESMAO RegistratúraTOPSET Solutions s.r.o.
Stupava
21.10.2021-Dodatok
145/2021Nájomná zmluvaUžívanie bytu v SD Málinec TMK invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
02.11.2021-Zmluva
146/2021Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere jedlých olejov a tukov z domácnostíTrafin s.r.o
Sidónie Sakalovej 190/30
014 01 Bytča
02.11.2021-Zmluva -jedlé oleje
147/2021Dohoda MŠUrčenie spádovej oblasti Obec Ozdín
Obec Rovňany
22.11.2021-Dohoda MŠ
148/2021Dohoda ZŠUrčenie spádovej oblastiObec Ozdín
Obec Rovňany
22.11.2021-Dohoda ZŠ
149/2021Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie pre ISC Mikror. Hornohrad
ISC Málinec
24.11.2021556,- € /2021Zmluva ISC
150/2021Zmluva Zmluva o znížení dotácie
pre DHZ Málinec v zmysle uznesenia č. 6/2021
Dobrovoľný hasičský zbor v Málinci 24.11.20212000,- €Zmluva DHZ
151/2021ZmluvaVýpoveď zmluvy o poskytovaní
ver. služieb
Slovak Telekom Bajkalská 28
817 62 Bratislava
26.11.2021-Zmluva
152/2021Dohoda č. 21/29/054/445Dohoda na podporu pracovných miest v rámci projektuUPSVaR Lučenec
F. Lehára 18
984 01 Lučenec
29.11.2021-Dohoda
153/2021Zmluva Zmluva za užívanie bytu v SDTMK - invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
29.11.2021- Zmluva
154/2021Zmluva Zmluva za použite zdravotnej pomôcky Eva Kovaľančíková
Za lesami 356/14
985 26 Málinec
2.12.2021-Zmluva154
155/2021Dodatok Dodatok k zmluve č. 1/2021
Pre Rozvoj
Ing. Zuzana Šmatlíková Poltár
Pre Rozvoj
Ing. Zuzana Šmatlíková
Želwezničná 2
987 01 Poltár
15.12.2021-Dodatok