Obecná práčovňa

                                     Otváracie hodiny:      Platné od 1.1.2020

Pondelok : od 7:30 do 15:00 hod

Utorok:       od 7:30 do 15:00 hod

Streda:       od 7:30 do 15:00 hod

Štvrtok:      od 7:30 do 15:00 hod

 

Cenník:

Poplatok za pranie je potrebné vyplatiť  do pokladne na OÚ Málinec

  • súkromní podnikatelia               – 5,00,- Eur  / 1 pranie
  • občania  obce                               – 3,00,- Eur  / 1 pranie