Evidencia obyvateľov

Matrikár, pokladník:
Kupcová Milota
047/4291120