Obecní poslanci a komisie

ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo 2019-2022

Juraj Janšto – 422 hlasov
Kontakt: 0905 695 468  e-mail: jurajjansto@gmail.com

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Ján Kvasnica – 395 hlasov
Kontakt: 0910 965 035  e-mail: jankvasnica@centrum.sk

2. Ing. Dušan Michalove – 373 hlasov
Kontakt: 0918 335 090  e-mail: dmichalove@gmail.com

3. Bc. Jozef Starove – 344 hlasov
Kontakt: 0907 878 011  e-mail: jstar@pobox.sk

4. Mgr. Peter Turic – 294 hlasov
Kontakt: 0907 887 440  e-mail: pturic@gmail.com

5. Bc. Ivan Karlík – 220 hlasov
Kontakt: 0915 370 795  e-mail: karlik.ivo@gmail.com

6. Ján Semerák – 143 hlasov
Kontakt: 0907 880 977

7. Jarmila Kminiaková  – 135 hlasov
Kontakt: 0908 306 135  e-mail: jaroslava.kminiakova@azet.sk

8. Andrea Mužíková – 127 hlasov
Kontakt: 0948 415 629

Hlavný kontrolór obce:  Dajana Čičmancová 

 
Komisie pri Obecnom  zastupiteľstve v  Málinci 
 
1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:
    Predseda: Bc. Jozef Starove
    Členovia:
 • Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8
 • Ingrida Lacková, Nová 136/6
 • Pavol Števove, Školská 452/40
 • Ján Urda, Zdravotná 19/7
 
2. Kultúrno–športová komisia:
    Predseda: Jaroslava Kminiaková
    Členovia:
 • Ján Kvasnica, Za lesami 352/13
 • Anna Kančová Okružná 147/28
 • Anna Pilátová, Sklárska 389/7
 • Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2
 • Anna Valentýniová, Okružná 139/17
 • Kamil Starove, Sklárska 382/2
 • Marcela Balogová, Mlynská 511/17
 • Ľubomír Jakuba, Družstevná 486/19
 • Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29
 • Andrea Mužíková, Za lesami  428/7 
 
3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: 
   Predseda:   Mgr. Peter Turic
   Členovia:
 • Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34
 
4. Finančná komisia:
     Predseda:  Ing. Dušan Michalove
     Členovia:
 • Eva Števove, Školská 452/40
 • Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15
 • Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22
 
5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:
     Predseda:  Bc. Ivan Karlík
     Členovia:
 • Martina Farkašová, Za lesami 412/7
 • Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13
 • Martin Kancko, Družstevná 455/5
 • Mgr. Mária Joklová, Tichá 10/2
 
6. Komisia pre občianske záležitosti :
    Predseda:   Juraj Janšto
    Členovia:
 • Milota Janštová,  Lipová 305/8
 • Daniela Faťarová, Kinová 433/34
 • Anna Kančová, Okružná 147/28
 • Ing. Dušan Michalove , Družstevná 484/15
 
7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu:
    Predseda:   Ján Semerák
    Členovia:
 • Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4
 • Juraj Janšto, Lipová 305/8
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34
 • Anna Semeráková, Družstevná 457/7
 • Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29

Zásady odmeňovania poslancov OcZ 2018-2022

Obvody poslancov

  Názov ulice
Obvod č. 1

Andrea Mužíková

 

Mlynská, Na štadióne, Nová, Poľná, Hlavná – po Námestie SNP / Hlavná ulica – pravá strana  Gasper Ján -Valentýni Michal  st.

– ľavá strana – Piater Marián –  Valentýni Michal ml. /

 

Obvod č. 2

Bc. Jozef Starove

 

Kostolná, Podhradská, Tichá, Zdravotná, Námestie SNP

 

Obvod č. 3

Bc. Ivan Karlík

 

Sklárska, Stupník, Na Vinici

 

Obvod č. 4

Mgr. Peter Turic

 

Panská cesta, Za lesami, Potočná

 

Obvod č. 5

Ing. Dušan Michalove

 

Kinová, Hlavná po námestie SNP / Hlavná ulica  –  pravá strana –  Taglieberová Elena –  Ján Straško

– ľavá strana –  František Fogl – Ing. Lisičan Ľubomír/

 

Obvod č. 6

Juraj Janšto

 

Lipová, časti obce Málinec / Hámor, Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo/

Obvod č. 7

Ján Semerák

 

 

Vrecová, Okružná, Urbárska

 

Obvod č. 8

Ján Kvasnica

 

 

Školská, Salaš

 

Obvod č. 9

Jaroslava Kminiakova

 

Družstevná