Málinský hlásnik

Vážení čitatelia Málinskeho hlásnika !

Pripravujeme ďalšie číslo Málinskeho hlásnika  č. 1/2023. 

Pokiaľ chcete zverejniť nejaké životné jubileum alebo spomienku na Vašich blízkych,

prípadne iný oznam, inzerciu, upozornenie a pod.  môžete tak urobiť

do  20. marca  2023 do 12 oo hod.

Oznamy, príspevky, fotografie zasielajte na emailovu adresu : novinymalinec@gmail.com, kancova.a@malinec.sk 

Redakcia novín si vyhradzuje právo zhodnotenia vhodnosti príspevku do obecných novín.

Za pravdivosť údajov a faktov nezodpovedáme, nakoľko nie je možné, aby Redakčná rada preverovala takúto skutočnosť.

Tiež je potrebné dbať na skutočnosť a zákon o ochrane osobných údajov. 

ROK  2022

Málinský_hlásnik_4_2022
Málinský_hlásnik_3_2022
Málinský_hlásnik_2_2022
Málinský_hlásnik_1_2022

 

ROK  2021

Málinský_hlásnik_4_2021
Málinský_hlásnik_3_2021 
Málinský_hlásnik_2_2021
Málinský_hlásnik_1_2021

 

ROK 2020

Málinský_hlásnik_1_2020
Málinský_hlásnik_2_2020
Málinský_hlásnik_3_2020

 

ROK 2019

Málinský hlásnik 1 – 2019
Málinský hlásnik 2 – 2019
Málinský hlásnik 3 – 2019
Málinský hlásnik 4 – 2019

Archív nájdete na strane 2