Málinský hlásnik

Vážení čitatelia Málinského hlásnika !

Pripravujeme ďalšie číslo Málinského hlásnika  č. 1/2024. 

Pokiaľ chcete zverejniť nejaké životné jubileum alebo spomienku na Vašich blízkych,

prípadne iný oznam, inzerciu, upozornenie a pod.  môžete tak urobiť

do  20. marca  2024  do 12 oo hod.

Oznamy, príspevky, fotografie zasielajte na emailovu adresu : novinymalinec@gmail.com, kancova.a@malinec.sk 

Redakcia novín si vyhradzuje právo zhodnotenia vhodnosti príspevku do obecných novín.

Za pravdivosť údajov a faktov nezodpovedáme, nakoľko nie je možné, aby Redakčná rada preverovala takúto skutočnosť.

Tiež je potrebné dbať na skutočnosť a zákon o ochrane osobných údajov. 

                           Obecné noviny sú často jedinou formou, ako priblížiť dôležité informácie o dianí v obci .
Snažíme sa, aby boli noviny zaujímavé, príťažlivé, lepšie čitateľnejšie a aj čo najaktuálnejšie.
Naším zámerom je vydávať noviny, ktoré budú slúžiť občanom našej obce, ale chceme, aby zaujali aj verejnosť mimo nás.
Cez tieto naše noviny chceme informovať verejnosť o minulosti, prítomnosti a budúcnosti našej obce.
Samozrejme, že si uvedomujeme, že bez širšieho počtu dopisovateľov nie je dnes možné

urobiť aktuálne, zaujímavé a celo regionálne noviny.

Sme vďační za každý článok, podnet, názor či myšlienku.
Vďační budeme aj za návrhy na alternatívne riešenia problémov v rôznych oblastiach života obecnej spoločnosti,

ako je ekológia, zdravotníctvo, školstvo, ale aj iné témy.

       Vaša redakcia Málinského hlásnika

ROK 2024

Málinský_hlásnik_1_2024

ROK 2023

Málinský_hlásnik_4_2023
Málinský_hlásnik_3_2023
Málinský_hlásnik_2_2023
Málinský_hlásnik_1_2023

 

ROK  2022

Málinský_hlásnik_4_2022
Málinský_hlásnik_3_2022
Málinský_hlásnik_2_2022
Málinský_hlásnik_1_2022

 

ROK  2021

Málinský_hlásnik_4_2021
Málinský_hlásnik_3_2021 
Málinský_hlásnik_2_2021
Málinský_hlásnik_1_2021

 

ROK 2020

Málinský_hlásnik_1_2020
Málinský_hlásnik_2_2020
Málinský_hlásnik_3_2020

 

ROK 2019

Málinský hlásnik 1 – 2019
Málinský hlásnik 2 – 2019
Málinský hlásnik 3 – 2019
Málinský hlásnik 4 – 2019

Archív nájdete na strane 2