Hlavný kontrolór

Hlavným kontrolórom obce Málinec je Jana Kančová

Kontakt: