Zmluvy

ZMLUVY – rok 2022

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
1/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva za užívanie bytu v SDZoltán Dóžický
Poštová 545/91
Tekovské Lužany
04.01.2022-Zmluva
2/2022Zmluva o dotáciu TJDotácia pre TJ na rok 2022Telovýchovná jednota
Málinec
13.01.202220.000 €Zmluva TJ
3/2022Zmluva o dotáciu OZDotácia pre Občianske združenie Málinec na rok 2022Občianske združenie Málinec 13.01.20221.200 €Zmluva OZ
4/2022Zmluva o úvere č. 11/CC/22Poskytnutie úveruSlovenská sporiteľňa, as., Bratislava14.01.2022150.000 EurZmluva o úvere č. 11 CC 22 pdf
5/2022Zmluva o elektronickej službeZriadenie Elektronickej služby Business24Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava14.01.2022-Zmluva o elektronickej službe _ 2022pdf
6/2022Zmluva o Balíkovom účtePoskytnutie produktu Komunal ExtraSlovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava14.01.2022-Zmluva o Balíkovom účte
-Všeobecné obchodné podmienky SLSPVšeobecné obchodné podmienky SLSPSlovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava14.01.2022-SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_a_aktivne_produkty_aktualizacia_k_01122021
7/2022Zmluva č. 1799/2021 o poskytnutí dotácie na projektRekonštrukcia miestnych komunikácií v obci MálinecMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava19.1.2022193.482, 38 EurZmluva
8/2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k pozemkuPhDr. Želmíra Čepková, Málinec21.1.202299,25 Eurzmluva
9/2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva - pozemku p.č. 811/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 289 m2Pavel Králik a Marcela Králiková, Málinec21.1.2022144,50 Eurzmluva
10/2022Dodatok č. N20200109002D03Zmena článku 4 bod 4.3 Zmluvy o spolupráciImplementačná agentúra MPSVR SR, Bratislava25.1.2022-dodatok
11/2022Zmluva o poskytovaní verejných služiebT- mobilná služba: Biznis Premium 23Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
10.2.202218,00 Eur/mesiaczmluva
12/2022Zmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaZabezpečenie odbornej ped.praxe v MŠ MálinecSOŠ Pedagogická Lučenec28.02.2022-zmluva
13/2022Zmluva o dieloOprava strechy - sociálny bytový dom Družstevná 515/21STRECHOL s.r.o., Poltár02.03.202213189,26zmluva
14/2022Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia pre deti a žiakov do 15 rokov vekuTelových jednota Málinec 21.03.2022540,-€zmluva TJ
15/2022Zamestnávateľská zmluvaPlatenie a odvádzanie príspevkov zamestnávateľaUNIQA d.d.s, a.s.
Bratislava
23.03.2022-zmluva
16/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva za byt SD Málinec TMK-invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
24.03.2022-Zmluva
17/2022Nájomná zmluva Nájomná zmluva za byt SD MálinecTMK-invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
24.03.2022-Zmluva
18/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva za byt SD MálinecTMK-invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
24.03.2022-Zmluva
19/2022Nájomná zmluva Nájomná zmluva za byt SD MálinecTMK-invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
24.03.2022-Zmluva
20/2021ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie pre ZŠZákladná škola Málinec
Hlavná 86/29
29.03.2021-Zmluva
21/2022Nájomná zmluva Nájomná zmluva za byt SD MálinecTMK-invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
01.04.2022-Zmluva
22/2022Zmluva o dielo 2/2022Zateplenie fasády bytového domu Mlynská ulica 510 a 511/17, MálinecSTAVMONT SK, s.r.o, Banská Bystrica08.04.2022151 419,78EurZmluva STAVMONT
23/2022Dodatok Dodatok ku kúpnej zmluveJán Semerák
Družstevná 457/7
985 26
11.04.2022-Dodatok
24/2022Zmluva o poskytnutí NFPMiestna občianska poriadková služba Málinec IIMinisterstvo vnútra SR, Bratislava19. 04. 202233 959,88zmluva
25/2022Zmluva Kúpna zmluva za knihy
Spomienky z okolia Horného Ipľa
Tibor Urbašík
Okružná 451/6
985 26 Málinec
25. 04. 2022400,- €Zmluva
26/2022ZmluvaJánske dni v obci MálinecBanskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica28.04.20222000,0 Eurzmluva
27/2022Zmluva o dieloRekonštrukcia miestnych komunikácií v obci MálinecRENOVIA, s.r.o.
Lieskovec
04.05.2022203180,62 EurZmluva
28/2022DohodaPoskytovanie fin.príspevku na úhradu nákladov - Chránená dielňaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec04.05.20221977,28 EurDohoda
29/2022ZmluvaProjekt: Týždeň plný zážitkovBanskobystrický samosprávny kraj05.05.20221400,00 EurZmluva
30/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkuVladimír Semerák, Stupník 374/2, Málinec09.05.202236,05 eurNájomná zmluva- Semerák
31/2022Zmluva 322 1033Zmluva o poskytnutí dotácieDobrovoľná požiarna ochrana SR09.05.20223000 eurZmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
32/2022Zmluva Zmluva o dielo Marek Deme
Lipová 295/24
985 26 Málinec
09.05.202250,- €Zmluva
33/2022ZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služiebA.K.I. AUDIT s.r.o. Lučenec12.05.20221680,00 eurZmluva 33-2022
34/2022ZmluvaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sieteStredoslovenská distribučná a.s. Žilina12.05.202278,90 eurzmluva 34-2022
35/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkuElena Findrová, Hlavná 6/13, Málinec16.05.202218,00 eurNájomná zmluva 35-2022
36/2022ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremenaMK&MK HOLZ s.r.o.
Málinec
18.05.2021-zmluva 36-2022
37/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva užívanie bytu v Spoločenskom dome v MálinciRASKOV-KOV Brezno24. 05. 202210,00Nájomná zmluva SD 37-2022
38/2022ZmluvaZmluva o spolupráci a financovaní v rámci projektu EURÁ Z EURA v obci MálinecSlovenský futbalový zväz, Bratislava25 .05. 202210 000 eurzmluva 38-2022 SFZ
39/2022Dohoda Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Slovenský pozemkový fond, Bratislava30. 05. 2022-zmluva 39-2022
40/2022ZmluvaNájomná zmluva za užívanie bytu v SDRASKOV-KOV Brezno31. 05. 202210,00 €/ os Zmluva
41/2022ZmluvaNávrh poistnej zmluvyKomunálna poisťovňa a.s., Bratisalva03.06.202297,71 eurzmluva 41-2022
42/2022ZmluvaZmluva o dodávke elektriny, Stupník kameryStredoslovenská distribučná a.s. Žilina09. 06. 2022-Zmluva
43/2022Zmluva o dieloZmluva o účinkovaní na akcii Deň detíMarek Deme, Málinec13.06.2022100,00 eurZmluva 43-2022
44/2022Zmluva o dieloZmluva o zabezpečení detských atrakcií na akcii Deň detíFrantišek Vocásek , Jelšovec13.06.2022250,00 eurZmluva 44-2022
45/2022Zmluva Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky č. 1/2022 Jaroslav Sihelský, Málinec21.6.20221,00 eurZmluva 45-2022
46/2022Dodatok č.2Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevkuMAS HORNOHRAD, Poltár23.06.20220Zmluva 46-2022
47/2022ZmluvaZmluva o spolupráciKomunálna poisťovňa a.s.. Bratislava 24.6.2022270,00 eurZmluva 47-2022
48/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkuZuzana Klefflerová, Málinec30.6.202272eur/rokZmluva 48-2022
49/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkuAlena Machalová, Málinec30.6.202230eur/rokZmluva 49-2022
50/2022Dodatok č.1Dodatok č. k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.6.2021PO-UPOLMED s.r.o. Divín30.6.2022151,50 eurZmluva 50-2022
51/2022Zmluva o dieloRekonštrukcia futbalových šatní v obci MálinecSTAVMONT SK, s.r.o.07.07.202216285,06zmluva
52/2022Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_161Predĺženie doby platnosti Zmluvy podľa článku 4 na dobu realizácie do 31.8.2023Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava15.07.2022-Dodatok
53/2022Zmluva o spolupráciZabezpečenie časti programu Medzinárodného Novohradského folklórneho festivaluNovohradské Osvetové Stredisko,
Lučenec
20.07.2022-Zmluva
54/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva za užívanie bytu SDBuzáš Peter
Plášťovce 482, 935 82
22. 07. 2022-Nájomná zmluva
55/2022Nájomná zmluvaNájomná zmluva za užívanie bytu SDJUDr Milan Torday
Karviná 7
ul U studni 2293
27. 07. 202210,- €Nájomná zmluva
56/2022Dohoda č.22 Dohoda č.22/29/054/184
na vytv. pracov. miest
UPSVaR
F.Lehára 18
984 01 Lučenec
27. 07. 2022-Dohoda č. 22
57/2022ZmluvaPoskytnutie dotácie pre ECAV MálinecECAV , Kostolná 75/6,
985 26 Málinec
01. 08. 2022400,- €Zmluva
58/2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022Poskytnutie dotácie UPO-čistopisSlovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR 11.08.20221228,50 Eurzmluva
59/2022ZmluvaZmluva o účinkovaní na oslavách SNPMarek Deme , Málinec31.08.2022100,- €Zmluva
60/2022Zmluva o zriadení vecného bremena 8/2022Zmluva o zriadení vecného bremenaFindrová Z. - Málinec
Kožiaková I. Ing. - Poltár
Švédová Ž. - Lučenec
06.09.2022-zmluva 60-2022
61/2022Dodatok -TJ MálinecZmluva o pos. dotácie pre TJ- dodatokTJ Málinec 19.09.20222.000,- €DodatokTJ
62/2022Dodatok -TJDodatok -TJ dotácia pre deti do 15 rokovTJ Málinec19.09.2022-Dodatok TJ pre deti
63/2022Zmluva SDNájomná zmluva za užívanie bytu SDSTAVMONT SK
Rudohorská 6735/33
974 11 B. Bystrica
20.09.2022-Zmluva SD
64/2022Zmluva MŠMŠ - poistné pre deti MŠKomunálna poisťovňa 20.09.2022-Zmluva MŠ
65/2022ZmluvaUkončenie nájomnej zmluvy
Mgr. Štefan Chrastina
Na Vinici, Málinec
29.09.2022-Zmluva 1
66/2022Zmluva Ukončenie nájomnej zmluvy František Nociar
Sklárska 378/8
Málinec
29.09.2022-Zmluva 2
67/2022Zmluva o zriadení vecného bremenaRozšírenie kanalizácieSlovenský vodohospodársky podnik, Bratislava07.10.2022360,00 eurZmluva 67-2022
68/2022Zmluva o grantovom účteÚčet pre príjem a čerpanie dotácií - Obstaranie kompostérov v obci MálinecPrima banka Slovensko, a.s., Žilina10.10.2022-Zmluva
69/2022Dodatok č. N20200109002D04Dodatok ku Zmluve o spolupráciIA MPSVR SR , Bratislava10.10.2022-Dodatok
70/2022Príkazná zmluva VO/45/03/2022/PLVerejné obstarávanie - zemný plynRegionálne združenie obcí Košice -okolie, Čaňa24.10.2022300,00 eurzmluva 70-2022
71/2022Dodatok č. N20200129009D03Dodatok k zmluve o spolupráci TSPIA MPSVaR SR, Bratislava25.10.2022-Dodatok 71-2022
72/2022Zmluva POD č.46/2022Poskytnutie podpory- Program obnovy dedinySlovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica26.10.20225638,25 eurZmluva 72-2022
73/2022Zmluva 01/2022Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciouZuzana Detvanová, Málinec28.10.2022-zmluva
74/2022Dodatok č. 1 k zmluve 46/2022Obstaranie kompostérov v obci MálinecSlovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica31.10.2022-Dodatok č. 1
75/2022Príkazná zmluva VO na nákup elektrickej energieMesto Prešov
Komunál -Servis s.r.o.
16.11.2022200,00 eurzmluva 75-2022
76/2022Zmluva za byt SDNájomná zmluva za byt SDTMK invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
25.11.202210,- €/ osobuZmluva
77/2022Zmluva o dieloÚprava technológie - Kanalizácia v obci MálinecSTAVTECH BB s.r.o.
Banská Bystrica
25.11.20225580,22 Eurzmluva
78/2022Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuRekonštrukcia palubovky telocvične v ZŠMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR30.11.202273 000 EurZmluva
79/2022Dohoda č.22/29/012/73Realizácia aktivačnej činnostiÚrad práce, soc.vecí a rodiny Lučenec29.11.2022-dohoda
80/2022Dohoda č. 22/29/010/83Aktivačná činnosťÚrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec29.11.2022-dohoda
81/2022Zmluva o dodávke plynuZabezpečenie združenej dodávky plynuSPP, a.s.
Bratislava
30.11.2022-zmluva
82/2022Zmluva o poskytnutí dotácieObnova komunitného života v obci MálinecÚrad vlády SR8.12.20227500,00zmluva
83/2022Zmluva SDNájomná zmluva za byt SDTMK invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
8.12.202210,- €/ osobuZmluva
84/2022Zmluva č.01/2023/SOCPoskytovanie sociálnych služieb - denný stacionárZdruženie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N v Rimavskej Sobote09.12.2022120,00 Eur/osobazmluva
85/2022Zmluva o dodávke elektrinyDodávanie elektriny do odberných miest a zaplatenie za dodanú elektrinyMAGNA ENERGIA a.s., 13.12.2022-zmluva
86/2022Zmluva OlšiakZmluva o nájme nebytových priestorovPO-UPOLMED Nálepková 176/48
Divín
20. 12. 2022-Zmluva Olšiak
87/2022Zmluva LekáreňZmluva o nájme Apotieka
Ipeľ 658
Mgr. Zuzana Kurčíková
20. 12. 2022-Zmluva Lekáreň
88/2022Zmluva Drogéria Zmluva o nájme Andrea Rovňanová
Kostolná 509
Málinec
20. 12. 2022-Zmluva Drogéria
89/2022Zmluva KaderníctvoZmluva o nájmeIveta Findrová
Hlavná 113
Málinec
20. 12. 2022-Zmluva Kaderníctvo
90/2022Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie ISCMikroregion Hornohrad ISC Málinec 20. 12. 2022570,- €Zmluva o pos. dotácie
91/2022Zmluva o dieloDodávka a montáž vchodových dverí REALTHERM Slovakia plus s.r.o22.12.20224071,70zmluva
92/2022Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb č. 08/08kanalizáciaAQUAVita plus s.r.o. Žarnovica09.01.2023-zmluva 92- 2022