Objednávky

Objednávky – rok 2021

Číslo objednávkyPopisIdentifikačné údaje dodávateľaZverejnenéObjednávku podpísalObjednávka
1/2021Elektrický konvektomat do školskej jedálneGASTRO - HAAL s.r.o.Nové Zámky5.01.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 1
2/2021Projektová dokumentácia zateplenie SDIng. Norbert Tóth, PROT TARCH, Rádayho 14,
98401 Lučenec
23.02.2021Ing. Igor Lackoobj.č. 2
3/2021Vývoz kalu z ČOVJozef Krkoška, TRADE-AGRO Transport, Kružno 143, 97901 Rim. Sobota
23.02.2021Ing. Igor lacko obj. č. 3
4/2021PVC -2 ks okná s montážouMimel s.r.o. ,
A.Jiráska 4974
98401 Lučenec
23.02.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 4
5/2021Nákup knižného fondu do knižnice MálinecNovohr. knižnica J.Kármana č. 2, Lučenec2.03.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 5
6/2021Knihy pre MŠKnihkupectvo, Mrkvička DOVIM s.r.o., Roľnícka 193, 831 07 Bratislava24.03.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 6
7/2021Detský mikroskop MŠHračkárstvo Epinterie Hlavná 84/65 029 44 Rabča24.03.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 7
8/2021MAXI stavebnica MŠNOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11,
040 13 Košice
24.03.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 8
9/2021Projektová dokumentácia na plynofikáciu MŠIng. Lukáš Rácz Majakovského 2361/8 984 01 Lučenec13.04.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 9
10/2021Detské knihy MŠSVOJIKA 8 CO s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava13.04.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 10
11/2021Guličková dráha JUMBO - MŠTRIHORSE s.r.o. Delnická 691/49, 40502 Ďečín, ČR13.04.2021Ing.Igor Lackoobj. č. 11
12/2021Nový nábytok do knižniceD- Nábytok,
M. Rázusa
984 01 Lučenec
21.04.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 12
13/2021Nové knihy pre obecnú knižnicuDováľ s.r.o.
Družby 6
987 01 Poltár
21.04.2021Ing. Igor lackoobj. č. 13
14/2021Dvere na Zvoničku Stolárstvo
Peter Mužík, Za lesami 428/27
985 26
21.04.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 14
15/2021Učebné pomôckyALBI s.r.o.
Oravská ulica 8557/22
01001 Žilina
28.04.2021Ing. Igor Lacko obj. č. 15
16/2021Detská podložkaPebecon s.r.o.
Herlianska 40
04014 Košice
30.04.2021Ing.Igor Lackoobj. č. 16
17/2021Prepchatnie kanalizácie
RD Šajgálová
MM AQWA, Čajkovského 16
Lučenec 984 01
12.05.2021Ing. Igor Lacko obj. č. 17
18/2021Projektová dokumentácia -
autobus. zastávky
Ing. Patrik Folk
Breznička 160
985 02 Breznička
17.05.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 18
19/2021Vývoz kalu z ČOVJozef Krkoška
Kružno 143
979 01 Rimavská Sobota
18.05.2021Ing. Igor Lacko obj. č. 19
20/2021Nový nábytok pre knižnicu MálinecD - Nábytok
M. Rázusa
98401 Lučenec
19.05.2021Ing. Igor Lacko obj. č. 20
21/2021Kamenivo,
štrkovina
Calmit s.r.o
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
11.06.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 21
22/2021Kanc. stoly a vešiaky D - Nábytok
M.Rázusa 1
984 01 Lučenec
11..06.2021 Ing. Igor Lackoobj. č. 22
23/2021Optický valec, farbaGaprint s.r.o.
Kuzmányho 30
91101 Trenčín
29.06.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 23
24/2021Spracovanie -Strategický dokumentu územného plánu obce MálinecZARTIX s.r.o.
Ing. Eleonóra Hejzlárová
Na Bystričke 14
03601 Martin
29.06.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 24
25/2021Spracovanie hydrotechnického posúdenia kanalizačnej sieteDHI Slovakia
Hattalova 12
83103 Bratislava
07.07.2021Ing. Igor Lacko obj. č. 25
26/2021Rádiostanica Motorola a školenieG-Systems Slovakia, Žilina09.07.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 26
27/2021Výmena oleja v dúchadle ČOV MálinecŠifmont s.r.o., Poprad15.07.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 27
28/2021MŠ dokumentyŠEVT
Cementárenská cesta 16
974 72 Banská Bystrica
26.07.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 28
29/2021Matričné knihy Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1
83005 Bratislava
27.07.2021Ing. Igor Lacko obj. č.29
30/2021Plynová prípojka MŚIP GAS
M.R.Štefánika 15
984 01 Lučenec
02.08.2021Ing. Igor Lackoobj.č. 30
31/2021Ubytovanie tábor KCUbytovanie pre deti
detský tábor
KC Málinec
12.08.2021Ing.Igor Lackoobj. č. 31
32/2021Strava KCStrava pre deti v tábore
KC Málinec
12.08.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 32
33/2021Vysprávky v okolí hasičskej zbrojniceRenovia s.r.o. Lieskovec07.09.2021Ing. Igor Lackoobj. č. 33