Zamestnanci obce

 

Mzdový pracovník, evidencia hrobových miest, fakturácia stočného, IOM :
Mgr. Faťarová Michaela
Mail:fatarova.m@malinec.sk
Tel.:047/4291120

 

Ekonóm, účtovník:
Ing. Michalove Iveta
Mail:michalove.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

 

Správa daní a poplatkov, majetok obce, SHR:
Mgr. Grulišová Ružena
Mail:grulisova.r@malinec.sk
Tel.: 047/4291120 ,  mob. 0952 190 825

 

Bytový a stavebný referent, odpadové hospodárstvo:
Ingrida Lacková
Mail:lackova.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

 

Matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa, IOM, podateľňa :
Janštová Milota
Mail:janstova.m@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

 

Kultúrny referent:
Kančová Anna
Mail:kancova.a@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

 

Terénni sociálni pracovníci:
Mgr. Čepková Zuzana

Mgr. Jana Turicová
malinec.tsp@gmail.com
0915 425 080

 

Údržba:
Kminiak  Dušan

 

ČOV, údržba:
Kminiak  Dušan 

 

Stavebné práce:
Július Findra