Zamestnanci obce

Mzdový pracovník, evidencia hrobových miest, fakturácia stočného, IOM :
Mgr. Faťarová Michaela

Mail:fatarova.m@malinec.sk
Tel.:047/4291120

Ekonóm, účtovník:
Ing. Michalove Iveta

Mail:michalove.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

Miestne dane:
Mgr. Grulišová Ružena

Mail:grulisova.r@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Bytový a stavebný referent:
Ingrida Lacková

Mail:lackova.i@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Matrikár, pokladník:
Janštová Milota

Mail:janstova.m@malinec.sk
Tel.: 047/4291120

Kultúrny referent:
Kančová Anna

Mail:kancova.a@malinec.sk
Tel.: 047/4291122

Mzdový pracovník:
Mgr. Faťarová Michaela

Mail:fatarova.m@malinec.sk
Tel.:047/4291120

Terénny sociálny pracovník:
Mgr. Čepková Zuzana

Terénny pracovník:
Bc. Jana Turicová
malinec.tsp@gmail.com
0915 425 080

Údržba:
Čáni Pavel

ČOV, údržba:
Paprnák Július

Stavebné práce:
Jozef Bitala