Zamestnanci obce

Ekonóm, účtovník:
Ing. Michalove Iveta
047/4291122

Miestne dane:
Mgr.Grulišová Ružena
047/4291120

Bytový a stavebný referent:
Ingrida Lacková
047/4291120

Matrikár, pokladník:
Kupcová Milota
047/4291120

Kultúrny referent:
Kančová Anna
047/4291122

Mzdový pracovník:
Mgr. Faťarová Michaela
047/4291120

Terénny sociálny pracovník:
Mgr. Čepková Zuzana

Terénny pracovník:
Bc. Jana Turicová
malinec.tsp@gmail.com
0915 425 080

Údržba:
Čáni Pavel

ČOV, údržba:
Paprnák Július

Stavebné práce:
Jozef Bitala