Turistika

 

Málinec nie je turistami obzvlášť vyhľadávaná oblasť, ale i napriek tomu sú tu pomerne dobré podmienky na turistiku. Svedčí o tom aj fakt, že sa pravidelne koná výstup na vrch Jasenina (995 m.n.m.) z Málinca a okolitých obcí. Keďže Málinec leží v kotline v južnej časti Slovenského Rudohoria vo Veporských vrchoch, je tu možnosť prechádzok po turistických chodníkoch okolitých kopcov, ležiacich na pravom a ľavom brehu rieky Ipeľ. Tieto chodníky sú označené turistickými značkami. Sú to stredne náročné trasy, pretože je tu dosť veľké prevýšenie na pomerne krátkom úseku. Sú vhodné na víkendové rodinné výlety do prírody.

Zaujímavé turistické miesta

JASENINA: Je to výrazný vrchol v tiahlom hrebeni porastený listnatým lesom, s čiastočným výhľadom. Nachádza sa vo výške  995,2 m.n.m. Z hrebeňa mimo lesa sú veľmi pekné výhľady na okolie. Severná časť vrchola o výmere 3,21 ha bola v roku 1990 vyhlásená za chránený prírodný výtvor, kvôli ochrane existenčne ohrozených plôch s výskytom rosičky okrúhlolistej a ďalších ohrozených a chránených druhov rastlín.

BYKOVO: Je to dominantný rozložitý vrchol v bočnej rázsoche Veporských vrchov. Celý vrch je pokrytý smrekovým lesom bez výhľadu. Vrch je vysoký 1110,4 m.n.m. Výhľad je možný z nižšie položených miest mimo lesa.

TÁŇOVO: Je to nevýrazný vrchol v tiahlom bočnom hrebeni Veporských vrchov s kruhovým výhľadom o výške 929,2 m.n.m. Je z neho najkrajší výhľad na obec Málinec. Na blízkej Surovine (922,1 m.n.m.) sa nachádza vysielacia veža orientačne zďaleka viditeľná.

BRLOŽNO: Vrchol sa nachádza v tiahlom hrebeni a je sčasti porastený listnatým lesom. Z južnej strany vrchola je pekný výhľad na dolinu. Jeho susedným vrcholom je vrch Jasenina. Je tu možnosť oddychu v peknej prírode pri ohnisku. Leží vo výške 813,6 m.n.m.

SEDLO PRIERAZ: Nachádza sa vo výške 600,5 m.n.m. Zo sedla je výhľad na Málinskú priehradu.

PRAMEŇ IPĽA: Ipeľ je tretia najdlhšia slovenská rieka. Jeho pramene sa nachádzajú na južnom úbočí vrchu Čierťaž (1102,1 m.n.m.)  vo výške okolo 1030 m.n.m.

Turistická mapa znázorňujúca turistické chodníky vedúce z Málinca. Po kliknutí na obrázok mapy sa mapa otvorí v navigátore TuristickaMapa.sk Na turistickej mape je znázornený modrou farbou turistický chodník Málinec – Hrnčiarky,Krtiny,vzdialenosť :8,1km, čas chôdzou: 2:50hod, stúpanie: 609m, klesanie: 375m Červenou farbou turistický chodník Málinec – Jasenina, vzdialenosť: 9,5km, čas chôdzou: 3:05hod, stúpanie: 745m, klesanie 75m, Zemepisné súradnice:48° 32′ 49″ N 19° 44′ 2″ E

Turistické odpočívadlo VRCH HRAD

Vážení občania, turisti, rodinky … všetci milovníci prírody, srdečne Vás pozývame na príjemnú prechádzku prírodou na historické miesto, kde kedysi stál hrad Ozdín. Z iniciatívy neformálnej skupiny občanov obce Málinec i Ozdín a finančnej podpory z programu Šanca pre váš región 2013 – NADÁCIA ORANGE, vzniklo nové Turistické odpočívadlo „ VRCH HRAD“, kde môžete stráviť príjemné chvíle oddychu v lone prírody s možnosťou opekania.

Cyklistický náučný chodník

Trasa: Lučenec – Halič –Tomášovce – Veľká Ves – Kalinovo – Breznička – Poltár – Rovňany – Uhorské – Málinec 
Dĺžka: 36 km 
Čas prechodu: individuálny 
Počet zastávok: 10 
Zameranie a typ chodníka:  prírodovedné, kultúrno-historické, samoobslužný, lineárny, obojsmerný, cyklistický, letný, zimný 

Náročnosť terénu: nenáročný až stredne náročný 

Náväznosť na turistickú značku: náučný chodník je prepojený na turistické značky 

Rok otvorenia, garant: 2007, Region NEOGRADIENSIS, s. z. o, Lučenec, Mestský úrad Lučenec 

Textový sprievodca: Sprievodca Cyklistický náučný chodník Lučenec – Poltár – Málinec (2007) 

Aktuálny stav: cykloturistická náučná trasa je v dobrom stave 

Poznámka: poznatky o jednotlivých obciach a ich zaujímavostiach možno nájsť v troch jazykových mutáciách na informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené na jednotlivých stanovištiach v obciach a v propagačných materiáloch (bulletin a CD). Bulletiny a CD sú k dispozícii v Mestskom informačnom centre v Lučenci od apríla 2007 a na obecných úradoch v zúčastnených obciach. 

Okolité náučné chodníky: v okolí sa nenachádzajú žiadne chodníky.

Názvy informačných panelov

  1. Park Lučenec
  2. Halič
  3. Tomášovce
  4. Veľká ves
  5. Kalinovo
  6. Breznička
  7. Poltár
  8. Rovňany
  9. Uhorské
  10. Málinec