Obecný úrad

Obecný úrad Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Kontakty:
E-mail: malinec@stonline.sk
Fax: 047/4291121
Slovenská republika

Úradné hodiny :

Pondelok: 7:30 – 15:30 hod
Utorok: 7:30 – 15:30 hod
Streda: 7:30 – 16:00 hod
Štvrtok: 7:30 – 15:30 hod
Piatok: 7:30 – 15:00 hod