Obecný úrad

Obecný úrad Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Kontakty:
E-mail: starosta@malinec.sk
Fax: 047/4291121
Slovenská republika

 

Platby môžete  uskutočňovať aj na účet OÚ Málinec.
Č.u. SK92 0200 0000 0009 1862 8352

 

Úradné hodiny :

Pondelok: 7:30 – 15:30 hod
Utorok: 7:30 – 15:30 hod
Streda: 7:30 – 16:00 hod
Štvrtok: 7:30 – 15:30 hod
Piatok: 7:30 – 15:00 hod