Zmluvy

ZMLUVY – rok 2023

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSuma v eurDokument
1/2023Zmluva o dieloRekonštrukcia palubovky v telocvični ZŠ v MálinciESPER BAU, s.r.o Banská Bystrica04.01.202374008,61 zmluva
2/2023Zmluva o poskytnutí dotácie - OZZmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie MálinecObčianske združenie Málinec 12. 01. 20231.400 / rokOZ zmluva
3/2023Zmluva o poskytnutí dotácie - TJZmluva o poskytnutí dotácie pre Telovýchovnú jednotu Málinec Telovýchovná jednota Málinec 12. 01. 202322.000 / rokTJ zmluva
4/2023Zmluva o dielo č.1/2023Vypracovanie KPSSCentrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Poltár17.1.20231800 zmluva 4-2023
5/2023Dodatok k zmluve č. 077685Využívanie elektronických komunikačných služiebOrange Slovensko a.s .23.01.2023351,90dodatok k zmluve 5-2023
6/2023Zmluva o poskytovaní služieb č. O 10/2023Skládkovanie a zhodnocovanie odpadu, zber, odvoz KO a skládkovanie, zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpad Poltár,
Prevádzka: Breznička
27.1.2023-zmluva
7/2023Dodatok č. N20200109002D05dodatok KCIA MPSVR, Bratislava30.01.2023-Dodatok
8/2023Zmluva o dieloLanová dráhaVeríme v Zábavu s.r.o. Trenčín10.01.20237896,00zmluva 8-2023
9/2023Dodatok č. 1 k zmluve tz2016-11-21dh3RegistratúraTOPSET Solutions s.r.o. Stupava06.02.202348,00Dodatok č.1 9-2023
10/2023Dodatok č.4 k zmluve A/1389/03/2008Dane a odpadyTOPSET Solutions s.r.o. stupava06.02.202366,00Dodatok č.4 10-2023
11/2023Kúpna zmluvatelefónSlovak Telekom a.s. , Bratislava07.02.202329,90 zmluva 11-2023
12/2023Zmluva o dieloŠkolenie a preskúšanie zváračovIng. Ján Bakič
Rúbanisko III 2914/35
984 03 Lučenec
13. 02. 202390Zmluva 12-2023
13/2023Dodatok k zmluve zo dňa 17.4.2008Zmluva o nájme
nebytových priestorov
Anna Švingálová
Družstevná 481
985 26 Málinec
13. 02. 2023235,20 / rokZmluva
14/2023Zmluva č. 202212-NP-0157Pripojenie zariadenia do distribučnej sieteStredoslovenská distrubučná a.s . Žilina17.2.202378,90zmluva 14- 2023
15/2023Zmluva o dielo Odsávač pár ŠJGastroonline s.r.o. Bratislava20.2.202310908,00Zmluva 15-2023
16/2023Dohoda č. 23/29/054/88Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miestaÚPSVR Lučenec22.02.2023dohoda
17/2023Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuZábava na detskom ihriskuEkofond SPP n.o. 23.2.20233000,00zmluva 17-2023
18/2023Zmluva o poskytnutí dotácieFinancovanie materiálno-technického zabezpečenia záujmovej činnosti a organizova ie náučno-poznávacích aktivítZákladná škola, Málinec03.03.20232850,00zmluva
19/2023Darovacia zmluvaZahrajme sa spolu stolný tenisNadácia Pontis, Tesco 12.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame, Bratislava06.03.2023300,00zmluva
20/2023Zmluva o dielo Hracia zostava - MŠDELIVER DOORS s.r.o. Slovenský Grob07.03.20233026,00zmluva 20-2023
21/2023Zmluva o poskytnutí dotácieDotácia - deti družstvo TJFutbalový oddiel TJ Málinec06.03.2023570,00zmluva 21-2023
22/2023Zmluva byt SD 1/2023Nájomná zmluva - užívanie bytuTMK - invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
14.03.2023-Zmluva byt 1
23/2023Zmluva byt SD 2/2023Nájomná zmluva- užívanie bytuTMK - invest s.r.o.
Podkoreňová 9
977 01 Brezno
14.03.2023-Zmluva byt 2
24/2023Dohoda o ukončení zmluvyUkončenie zmluvy o výkone skládkovania odpadu na skládke odpadov a o zbere separovaného odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár14.03.2023-dohoda
25/2023Zmluva o spoluprácuVystúpenie skupiny MADUARMaM Brothers s.r.o.
Škultétyho 60/12
979 01 Rim. Sobota
20. 03. 2023274,10Zmluva
26/2023Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129009D04Zmena počtu TSP a TPImplementačná agentúra MPSVR SR22.03.2023-Dodatok k zmluve
27/2023Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovanáOdb.miesto 24ZSS46215240001Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina27.03.2023-Zmluva
28/2023Zmluva o nájmeNájom poľnohospodárskej pôdyVERKO s.r.o., Nitra27.03.2023300,00 Eur/1 rokZmluva
29/2023Zmluva o dieloRekonštrukcia telocvične a jedálne v obci MálinecIng. Patrik Folk - Project House , Breznička29.03.20234500,00Zmluva
30/2023Dohoda o poskytnutí príspevkuPoskytnutie fin.príspevku na chránené pracoviskoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec29.3.2023-dohoda
31/2023Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 1/2023Nájom zdravotnej pomôckyJana Turicová, Málinec30.3.2023-Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 1_2023
32/2023Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 2/2023Nájom zdravotnej pomôckyJana Turicová30.3.2023-Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 2_2023
33/2023Dodatok k Zmluve o spolupráciDodatok č. N20200109002D06Implementačná agentúra MPSVR SR, Bratislava04.04.2023dodatok
34/2023Darovacie zmluvyDarovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - 3ks tabletový počítač SamsungSlovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava05.04.2023zmluva
35/2023Zmluva o dieloIhrisko pre obec MálinecVeríme v Zábavu, s.r.o.19.04.20237896,00zmluva
36/2023Zmluva o prenájmePrenájom reklamnej plochy umiesnenia loga obce na obálke CD "Od Málinca po Dolnú zem"Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo19.04.2023300,00zmluva
37/2023Zmluva Nájomná zmluva o užívaní bytu SD Martin Blažek
Hečkova 2534/ 24
0910 01 Žilina
20. 4. 2023-Zmluva
38/2023DohodaPoskytnutie príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, soc.vecí a rodiny, Lučenec26.04.2023dohoda
39/2023Príkazná zmluvaSpoločné verejné obstarávanie na dodávaku elekrickej energie, skoordinovania a distribučných služiebNitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Jelšovce03.05.2023-zmluva
40/2023ZmluvaZabezpečenie materiálno-tech.vybavenia DHZO, na os.ochranné prac.prostriedky pre členov DHZO, odborná príprava a servisDobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava03.05.20233000,00zmluva
41/2023Poistná zmluva Poistenie uchádzačov o zamestnanieKomunálna poisťovňa
Štefániková 17,
81105 Bratislava
11.05.2023243,00Komunálna poisť.
42/2023Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služiebA.K.I. AUDIT s.r.o.
DR. Herza 12
984 01 Lučenec
15. 05. 20231.980,- €Zmluva
43/2023Zmluva Nájomná zmluva byt SDJán Margeťák
Beňadovo 198
16. 05. 2023Zmluva SD
44/2023Zmluva č. 649/2023/ODDDO o poskytnutí fin.dotácie na rok 2023KomuniťákBanskobystrický samosprávny kraj17.5.2023657,00 Eurzmluva
45/2023Zmluva č. 909/2023/ODDDO o poskytnutí fin.dotácie na rok 2023Interiérové vybavenie šatníBanskobystrický samosprávny kraj17.05.20231500,00zmluva
46/2023Zmluva Zmluva o prevode majetku Základná škola Málinec
985 26 Málinec
18. 05. 2023-Zmluva
47/2023ZmluvaUkončenie nájomnej zmluvyElena Findrová
Málinec 6/13
985 26
19. 05. 2023-zmluva
48/2023ZmluvaDivadelné predstavenieOZ HrCINa
Strieborná 86/1
98522 Cinobaňa
22. 05. 2023150,- €zmluva
49/2023Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchOdvádzanie a čistenie odpadových vôd z nehnuteľnosti Július Riečica
Málinec
25.05.2023zmluva
50/2023Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiKováč Drahoš, Málinec29.05.2023389,10Zmluva 50-2023
51/2023Zmluva o poskytnutí dotáceDotácia na nákup folkórnych prvkov do súboruBublinka Tomi zast. Pokošová Andrea, Málinec02.06.2023500,00Eurzmluva
52/2023Zmluva sk. hrad MDDZapožičanie skákacieho hradu MDDVladimír Marek
Ladomerská Vieska 78
965 01
09.06.2023350,- €Zmluva sk.hrad
53/2023Zmluva Ozvučenie MDD JMRJ Ján Vilhan
Zdravotná 18/5
985 26 Málinec
09.06.2023100,- €Zmluva Vilhan
54/2023Zmluva Účinkovanie na MDDPeter Štefančík
Hájiky Maky 8
987 01 Poltár
09.06.202350,. €Zmluva Štefančík
55/2023ZmluvaZdružené služby dodávky elektrinyEnergie2, a.s., OZ Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu , o.z., Bratislava12.06.2023zmluva
56/2023Dodatok ku zmluve NPBOKKUPredĺženie zmluvyIA MPSVR, Bratislava20.06.2023Dodatok
57/2023 Dodatok ku zmluve TSPPredĺženie zmluvyIA MPSVR, Bratislava20.06.2023Dodatok
58/2023Zmluva Humorná skupina DRIŠĽAKJán Jakubčin
Zámutov 202
094 15 Vranov nad Topľou
26.06. 2023 1,500 €Zmluva
59/2023Dohoda Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOSUPSVR, Lučenec28.06.2023zmluva
60/2023Zmluva ECAV Poskytnutie dotácie
pre ECAV Málinec
ECAV Málinec
Kostolná 75/6
985 26 málinec
03.07. 2023500,- €Zmluva ECAV Málinec
61/2023Ukončenie zmluvy Ukončenie nájomnej zmluvy Jozef Vrábeľ
Hlavná 3/7
985 26 Málinec
03.07. 2023-Ukončenie zmluvy
62/2023Poistná zmluvaÚrazové poistenie uchádzačov o zametnanieKomunálna poisťovňa, Bratislava04.07.2023-zmluva
63/2023ZmluvaNájomná zmluva Adam Balog
Na Vinici 388/1
985 26 Málinec
06. 07. 202324,-€/ rokZmluva Balog
64/2023ZmluvaDHZ dotácia DHZ Málinec
Miroslav Bitala
06. 07. 20232.355 ,- €Zmluva DHZ
65/2023Zmluva Nájomná zmluvaZora Balogová
Mlynská 510/15
985 26 Málinec
06. 07. 202324,- € / rokZmluva Z. Balogová
66/2023
Zmluva Nájomná zmluvaMarcela Balogová
Mlynská 511/17
985 26 Málinec
06. 07. 202324,- €/rok Zmluva M. Balogová
67/2023ZmluvaNájomná zmluvaEva Berkyová Balogová
Mlynská 510/15
985 26 Málinec
06. 07. 202324,- €/rok Zmluva E.Balogová
68/2023ZmluvaNájomná zmluva Miloš Golian
Mlynská 510/15
985 26 Málinec
06. 07. 202324,- €/ rokZmluva M. Golian
69/2023ZmluvaNájomná zmluva užívanie bytu SDDušan Sochuliak
Zakamenné 1256/174
12. 07. 2023Zmluva
70/2023Zmluva č. 731/2023/ODDDOZmluva Jánske dniBBSK
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
13. 07. 2023Zmluva BBSK
71/2023Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky č.4požičanie invalidného vozíkaJana Turicová, Málinec10.07.2023-Zmluva č.4
72/2023Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky č. 5požičanie invalidného vozíkaMonika Jurková, Málinec14.07.2023-Zmluva č 5
73/2023Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiStanislav Berky, Málinec17.07.2023293,00zmluva 73-2023
74/2023Zmluva o spolupráciPrenájom plochyKomunálna poisťovňa, Bratislava17.07.2023280,00zmluva 74-2023
75/2023Zmluva SDNájomná zmluva za užívanie SDMarek Gruchala
Zakamenné
ul. Poriečie 1296/126
25. 07. 2023Zmluva byt SD
76/2023Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkuZvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania a zvýšenie kapacity miest MŠMIRRI SR
Bratislava
1.8.2023120.000,00zmluva
77/2023Dodatok Dodatok k nájomnej zmluvePeter Starove
Sklárska 382/2
985 26 Málinec
18.08.202360,- €/ rokZmluva Starove
78/2023DodatokDodatok k nájomnej zmluveAndrej Gonda
Hlavná 4/9
985 26 Málinec
18.08.202354,- € / rokZmluva Gonda
79/2023DodatokDodato k nájomnej zmluveLadislav Oláh ml.
Za lesami 473/36
985 26 Málinec
18.08.202375,00,- € / rokZmluva Oláh 1
80/2023DodatokDodatok k nájomnej zmluveLadislav Oláh ml.
Za lesami 473/36
985 26 Málinec
18.08.202380,- €/rokZmluva Oláh
81/2023Zmluva SDNájomná zmluva za užívanie SDFerdinand Vojtašák
Rabčice 27,
029 45
21. 08. 202315,- €/ deň a nocZmluva
82/2023Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci Národný inštitút vzdelávania
Ševčenková 11
850 05 Bratislava
24. 08. 2023
Zmluva
83/2023ZmluvaNájomná zmluva SD30. 08. 2023Zmluva SD
84/2023Dodatok - KretDodatok k nájomnej zmluve Peter Kret
Sklárska 390/5
985 26 Málinec
31. 08. 20230,50 ,- /m2Dodatok Kret
85/2023Ukončenie nájomnej zmluvy31. 08. 2023Ukončenie zmluvy - Kret
86/2023Zmluva SDNájomná zmluva SDDaniel Richnavský
Banícka 75
Gelnica
4. 9. 2023Zmluva SD
87/2023Zmluva SDRAS KOV
Lúčna 21
Brezno
11. 09. 2023Zmluva SD
88/2023Darovacia zmluva č. 37442/2023Darovacia zmluva -TescoNadácia Pontis 11.9.2023300,00Zmluva Pontis
89/2023Návrh poistnej zmluvyPoistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO- poistenie osôb MŠKomunálna poisťovňa11.09.202364,97Eur /1 rokzmluva
90/2023ZmluvaZmluva o bežnom účte na dotácieVšeobená úverová banka12.09.2023zmluva
91/2023ZmluvaZmluva o bežnom účte na dotácieVšeobecná úverová banka21.09.2023zmluva
92/2023Dohoda Dohoda č.23/29/054/1456 - aktivačná činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Lučenec21.09.2023zmluva
93/2023ZmluvaNájomná zmluva byt SDFrantišek Vojtašák
Rabčice 27
029 45
25.09.2023Byt SD
94/2023Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
o dočasnom užívaní pozemku
ANGUS s.r.o
Jaroslav Valentíny
Okružná 283/1
Málinec
26.09.2023Nájomná zmluva Valentíny
95/2023Ukončenie Ukončenie nájomnej zmluvy Július Trčan
ul. Nová 501/10
985 26 Málinec
26.09.2023Ukončenie NZ Trčan
96/2023ZmluvaNájomná zmluvaErik Oláh
389/ 7
985 26 málinec
26.09.2023NZ Erik Oláh
97/2023Zmluva SDNájomná zmluva byt SDFrantišek Vojtašák
Rabčice 27
029 45
2. 10. 2023 Zmluva SD
99/2023ZmluvaPoistenie aktivačných pracovníkovKomunálna poisťovňa
Štefániková 17

811 05 Bratislava
5. 10. 2023Zmluva
100/2023ZmluvaNFP-Riešenie migračných výzievMIRRI SR09.10.202315600zmluva
101/2023Zmluva SDNájomná zmluva byt SDFERRMONT
Trenčianska 1320/89
020 01 Púchov
11. 10. 2023Zmluva SD
102/2023Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnostiTrčan Július, Nová 501/10, Málinec16.10.202358,00Zmluva 102-2023
103/2023Zmluva o dieloRekonštrukcia ČOV MálinecSTAVMONT SK s.r.o. Banská Bystrica17.10.2023105 180,62Zmluva o dielo
104/2023Darovacia zmluvaCIZMA Ministerstvo vnútra SR, Bratislava20.10.2023Darovacia zmluva-CISMA
105/2023Dohoda Dohoda č. 23/29/054/2344 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec23.10.2023Dohoda
106/2023Dohoda č. 23/29/010/42Menšie obecné službyÚPSVaR Lučenec24.10.2023Dohoda
107/2023Zmluva o spolupráciZabezpečenie výkonu terénnej sociálnej práceImplementačná agentúra MPSVaR SR, Bratislava27.10.2023Zmluva
108/2023Zmluva o spolupráciImplementácia NP Spolu pre komunity, financovaný v rámci Programu SlovenskoImplementačná agentúra MPSVaR SR, Bratislava30.10.20232023_Zmluva KC
109/2023Zmluva SDNájomná zmluva byt SDFerdinand Vojtašák
Rabčice 27
029 45
30. 10. 2023Zmluva SD
110/2023Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti súp.č. 383 na parc.č.473Starove Peter, Balog Adam, Chrastina Štefan, Zaťko Milan, Karlík Peter, Juríčeková Elena, Kocka Jaroslav, Balog Jaroslav, Najmajer Ján30.10.2023 zmluva
111/2023Dodatok č. 1Zmena výšky príspevku za ZĽ na DDSUNIQA d.d.s., a.s. Bratislava31.10.2023Dodatok
112/2023Zmluva SDNájomná zmluva byt SDFERRMONT
Trenčianska 1320/89
020 01 Púchov
3.11.2023Zmluva SD
113/2023ZmluvaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektuKomunálna poisťovňa Bratislava06.11.2023Zmluva
114/2023Dodatok č.1Dodatok č.1 k dohode č. 23/29/054/2344 o poskytnutí príspevkuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec08.11.2023dodatok
115/2023ZmluvaZmluva o verejných vodovodoch a verej. kanalizáciách Petra Paprnáková Sibillová, MálinecZmluva
116/2023ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie ISC MálinecMikroregion Hornohrad
ISC Málinec
15. 11. 2023700,- €zmluva ISC
117/2023ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie Obec Rovňany
16. 11. 2023Zmluva
118/2023ZmluvaZmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy VERKO s.r.o. Nitra24.11.2023120,00zmluva
119/2023ZmluvaKúpna zmluva-prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiTrčan Július, Málinec28.11.2023888,00 zmluva
120/2023ZmluvaZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkovNatur-Pack, a.s.Bratislava01.12.2023zmluva
121/2023ZmluvaZmluva o grantovom účtePrima Banka Slovensko, a.s., Žilina04.12.2023Zmluva
122/2023ZmluvaZmluva č. 23013908U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie- Financovanie Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie MálinecEnvironmentálny fond, Bratislava04.12.202398153,00Zmluva
123/2023Zmluva Zmluva o nájme časti fasády nehnuteľnosti za účelom umiestnenia kamery na snímanie verejného priestranstvaBONUS - MARKET, s.r.o., Lučenec14.12.202370,00Eur/1 rokZmluva
124/2023Dodatok Dodatok č.1 k Delimitačnému protokoluZákladná škola Málinec15.12.2023Dodatok
125/2023DodatokDodatok č. 1 k Zmluve o správe zo dňa 01.07.2002Základná škola Málinec15.12.2023Dodatok
126/2023Kúpna zmluvaPredaj pozemku registra E p.č. 2777-orná pôda vedenom na LV 2739VERKO, s.r.o.15.12.202312147,00 Eurzmluva
127/2023ZmluvaZastavané plochy a nádvoriaJúlius Schlenc
Na Vinici 388/1
985 26 Málinec
19. 12. 202382,50 € / rokZmluva Schlenc
128/2023Dohoda Dohoda o skončení nájomného pomeruMária Karlíková
Lipová 279/29
985 26 Málinec
19. 12. 2023 Dohoda Karlíková
129/2023ZmluvaNájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkuMonika Jurková, Málinec20.12.202330,00 Eur / rokZmluva
130/2023ZmluvaNájomná zmluva o dočasnom úžívaní pozemkuVladimír Švingál, Málinec20.12.202330,00 Eur / rokzmluva
131/2023ZmluvaZmluva o dielo - Rekonštrukcia podkrovia MŠ v obci MálinecSTAVTECH BB, s.r.o.21.12.2023127128,43EurZmluva