Zasadnutia OcZ

ROKOVACÍ PORIADOK OcZ (Obecného zastupiteľstva)

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci na rok 2021

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci na rok 2022

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2022

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1. Riadne 17. 2. 2022 Zápisnica OZ Uznesenie č.1 – 2022
2.  Riadne 21. 4. 2022 Zápisnica OZ Uznesenie č.2-2022
3. Riadne 23.6.2022   Uznesenie č. 3-2022