Zasadnutia OcZ

ROKOVACÍ PORIADOK OcZ (Obecného zastupiteľstva)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií 25.11.2022

 

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2022

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1. Riadne 17. 2. 2022 Zápisnica OZ Uznesenie č.1 – 2022
2.  Riadne 21. 4. 2022 Zápisnica OZ Uznesenie č.2-2022
3. Riadne 23. 6. 2022 Zápisnica OZ Uznesenie č. 3-2022
4. Riadne 16. 9. 2022 Zápisnica OZ Uznesenie č.4 – 2022
5. Riadne  25. 11. 2022   Uznesenie č. 5-2022
6. Riadne 25. 11. 2022   Uznesenie č. 6 -2022