Zasadnutia OcZ

ROKOVACÍ PORIADOK OcZ (Obecného zastupiteľstva)

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci na rok 2021

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2021

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1. Riadne 18.02.2021 Zápisnica Uznesenie č. 1-2021
2. Riadne 22.04.2021 Zápisnica Uznesenie č. 2 – 2021
3. Mimoriadne 11.06.2021 Zápisnica Uznesenie č. 3-2021
4. Riadne 24.06.2021 Zápisnica Uznesenie č. 4-2021
5. Riadne 16.09.2021 Zápisnica Uznesenie č. 5- 2021
6. Riadne  18.11.2021 Zápisnica Uznesenie č. 6-2021