Zasadnutia OcZ

zápisnica_9.10.2020ROKOVACÍ PORIADOK OcZ (Obecného zastupiteľstva)
Plán zasadnutí OcZ na rok 2020

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2020

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1 Riadne 19.2.2020 Zápisnica Uznesenia 1 – 2020
2 Riadne 13.5.2020 Zápisnica Uznesenie 2-2020
3 Riadne 24.6.2020 Zápisnica Uznesenie 3-2020
4 Riadne  20.7.2020 Zápisnica Uznesenie 4-2020
5 Riadne 16.9.2020 Zápisnica Uznesenie 5-2020
6 Riadne 9.10.2020 Zápisnica Uznesenie 6-2020