Zmluvy

ZMLUVY – rok 2020

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
01/2020O spolupráciNárodný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovniImplementačná agentúra MPSVR SR10.1.2020-Zmluva
02/2020Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 11/2008Likvidácia odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár10.1.2020-Dodatok
03/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťDobrovoľný hasičský zbor 20.1.20208 000Zmluva
04/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťTelovýchovná jednota JEDNOTA20.1.202020 000Zmluva
05/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťZOSZPB Málinec20.1.2020800Zmluva
06/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťKlub dôchodcov Málinec20.1.2020400Zmluva
07/2020O dieloRekonštrukcia kanalizácieSTAVMONT SK s.r.o.27.1.202050 861,15Zmluva
08/2020Dodatok č. 3 k zmluve o predaji a poskytovaní stravovacích služiebPredaj a poskytovanie stravovacích služiebMF Catering s.r.o. Lučenec28.1.2020-Dodatok
09/2020O poskytovaní služiebPoskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služiebNASSES, Bratislava28.1.2020-Zmluva
10/2020O spolupráciPodpora a zvyšovanie kvality terénnej soc. službyImplementačná agentúra MPSVR SR29.1.2020-Zmluva
11/2020Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuTvorba pracovných miest - Cesta na trh práce 3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec30.1.2020-Zmluva
12/2020Dohoda o nákupeKnižný fondNovohradská knižnica Lučenec17.2.2020400Zmluva
13/2020O poskytnutí dotáciePre deti a žiakov do 15 rokov na rok 2020Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Málinec28.2.2020690,00Zmluva
14/2020Zmluva o dieloOprava mantinelov na ihrisku ZŠBranislav Kubacký-kubax, Jasenie05.3.20205849,52Zmluva
15/2020Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajovUP Slovensko, s.r.o.05.03.2020-Zmluva
16/2020Zmluva o zabezpečení stravovaniasprostredkovanie stravovacích služiebUP Slovensko, s.r.o05.03.2020-Zmluva
17/2020Zmluva o grantovom účteÚčet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Rekonštrukcia ČOV MálinecPrima banka Slovensko, a.s.09.03.2020-Zmluva
18/2020Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho právaMartin Kancko, Málinec09.03.20203704,00Zmluva
19/2020Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.06/2019Realizácia diela Rekonštrukcia ČOV MálinecSTAVMONT SK, s.r.o.10.03.2020105263,16Dodatok
20/2020Zmluva ZŠZmluva o dotáciiZŠ Málinec12.3.2020-zmluva ZŠ
21/2020Dohoda Ukončenie zmluvy o poskytovaní stravovaniaMF Catering, s.r.o25.3.2020-Dohoda
22/2020Dodatok č.3 ku zmluve č.14/2010Zmena čl. III Cena za vykonané práceZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár25.3.2020-Dodatok
23/2020Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.07/2019Zmena ceny za dielo a zmena prílohy č.1STAVMONT SK, s.r.o.
01.04.202030 000,00Dodatok