Zmluvy

ZMLUVY – rok 2024

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
1/2024Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých stiuácií rómskej komunity na rok 2023Výmena okien a vchodových dverí bytového domuÚrad vlády SR, Bratislava04.01.20247.500,00zmluva
2/2024Zmluva č. 230465 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieZvýšenie energetickej účinnosti budovy spoločenského domu-MálinecEnvironmentálny fond , Bratislava04.01.2024197.496,00zmluva
3/2024Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti1. Juraj Janšto, 2. Kamenský Ondrej, 3. Andrej Gonda, 4. Vargová Marika08.01.2024-Kúpna na zverejnenie obec Málinec, Janšto a spol.
4/2024ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie pre TJ MálinecTelovýchovná jednota JEDNOTA Málinec09. 01. 202413.200,- €Zmluva TJ
5/2024Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ MálinecDobrovoľný hasičský zbor Málinec 09. 01. 20242.000,- €Zmluva DHZ
6/2024ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie pre OZObčianske združenie Málinec 09. 01. 20241.200 ,-€Zmluva OZ
7/2024DohodaNáku kníh pre obecnú knižnicu MálinecNovohradská knižnica
J. Kármana 2/2
98401 Lučenec
18. 01. 2024300 ,-€ / rokDohoda
8/2024Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMiestna občianska a preventívna služba MálinecÚrad vlády SR19.1.2024-zmluva MOaPS
9/2024Dodatok č.2Ročný príspevok za odchyt psovRegionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci24.01.2024240,00Eur/rokDodatok č.2
10/2024Kúpna zmluva č. 24401580255Telekomunikačné zariadenie MOaPSO2 Slovakia a.s. Bratislava30.01.202472,00zmluva 10-2024
11/2024Zmluva o dieloVýmena okien na bytovom domeREALTHERM Slovakia plus s.r.o.31.01.20249693,00Zmluva
12/2024Zmluva o príspevkuPoskytnutie príspevku formou nákupných poukážokCOOP Jednota Krupina, SD, Krupina05.02.202450,00 EurZmluva
13/2024ZmluvaZmluva o akceptácii platobných karietVÚB Banka, Bratislava05.02.2024Zmluva
14/2024ZmluvaPoskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnostiJ3M, s.r.o. Utekáč07.02.2024Zmluva
15/2024Dodatok č.3 ku Zmluve o združeníÚprava čl. IV zmluvy, Pôvodný podiel na majetku združenia a navrhovaný po prijatí obce CinobaňaZdruženia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Poltár07.02.2024Dodatok
16/2024ZmluvaZmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchRadoslav Janšto, Málinec08.02.2024Zmluva
17/2024Dodatok č. 1Zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkovNATUR-PACK, a.s. , Bratislava08.02.2024Dodatok č.1
18/2024Zmluva o spolupráciVykonávanie priebežnej náčuvovej, výučbovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxeUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici15.02.2024Zmluva
19/2024Zmluva byt SDNájomná zmluva užívanie bytu v SDIng. Pavel Faťara
Lipová 286
985 26 Málinec
15.02. 2024Zmluva SD-byt
20/2024Zmluva o nájmeZmluva o nájme priestorov SDPoľovnícka spoločnosť
Kamenité Málinec
Lipová 278/38
98526 Málinec
15.02.2024Zmluva o nájme SD
21/2024Zmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaZabezpečenie odbornej pedagogickej praxeStredná odborná škola pedagogická, Lučenec15.02.2024Zmluva
22/2024Ukončenie nájomnej zmluvyUkončenie nájomnej zmluvyOláh Ladislav
Za lesami 473/36
985 26 Málinec
27. 02. 2024Ukončenie nájomnej zmluva
23/2024Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie Bublinka Tomi
Andrea Pokošová
Okružná 161/5
985 26 Málinec
27. 02. 2024Zmluva
24/2024ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie ZŠZákladná škola
Málinec
Hlavná 86/29
985 26 Málinec
28. 02. 2024Zmluva
25/2024ZmluvaZmluva o čistení odpadových vôdHALDOP, s.r.o.29.02.2024Zmluva
26/2024Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie TJ
pre deti do 15 rikov
TJ Málinec
Peter Melich
5. 03. 2024660 ,- €Zmluva
27/2024Kúpna zmluvaTelefón TSPO2 Slovakia s.r.o. 18.3.2024220,- eurKúpna zmluva
28/2024Dohoda č. 24/29/054/13Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec19.03.2024dohoda
29/2024Darovacia zmluvaAED defibrilátor s príslušenstvomSlovenský Červený kríž, Bratislava22.03.2024zmluva
30/2024Zmluva Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava25.03.20243000,00 EurZmluva
31/2024Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve 230465 08U02 o poskytnutí podpory z EF formou dotácieEnvironmentálny fond Bratislava08.04.2024Dodatok č.1
32/2024Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky č.2/2024Nájom invalidného vozíkaMikuláš Oláh, Málinec8.4.20240,30 eur/deňZmluva o nájme ZP 2-2024
33/2024Poistná zmluva č. 5190065635Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieKomunálna poisťovňa a.s. Bratislava09. 04. 2024Poistná zmluva
34/2024ZmluvaZmluva o nájme SDJana Oláhová
Za lesami 473/36
985 26 Málinec
09. 04. 2024284,85 €Zmluva
35/2024ZmluvaZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaStredná odborná škola pedagogická, Levice15.04.2024Zmluva