Zmluvy

ZMLUVY – rok 2020

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSumaDokument
01/2020O spolupráciNárodný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovniImplementačná agentúra MPSVR SR10.1.2020-Zmluva
02/2020Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 11/2008Likvidácia odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár10.1.2020-Dodatok
03/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťDobrovoľný hasičský zbor 20.1.20208 000Zmluva
04/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťTelovýchovná jednota JEDNOTA20.1.202020 000Zmluva
05/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťZOSZPB Málinec20.1.2020800Zmluva
06/2020O poskytnutí dotácieDotácia na činnosťKlub dôchodcov Málinec20.1.2020400Zmluva
07/2020O dieloRekonštrukcia kanalizácieSTAVMONT SK s.r.o.27.1.202050 861,15Zmluva
08/2020Dodatok č. 3 k zmluve o predaji a poskytovaní stravovacích služiebPredaj a poskytovanie stravovacích služiebMF Catering s.r.o. Lučenec28.1.2020-Dodatok
09/2020O poskytovaní služiebPoskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služiebNASSES, Bratislava28.1.2020-Zmluva
10/2020O spolupráciPodpora a zvyšovanie kvality terénnej soc. službyImplementačná agentúra MPSVR SR29.1.2020-Zmluva
11/2020Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuTvorba pracovných miest - Cesta na trh práce 3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec30.1.2020-Zmluva
12/2020Dohoda o nákupeKnižný fondNovohradská knižnica Lučenec17.2.2020400Zmluva
13/2020O poskytnutí dotáciePre deti a žiakov do 15 rokov na rok 2020Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Málinec28.2.2020690,00Zmluva
14/2020Zmluva o dieloOprava mantinelov na ihrisku ZŠBranislav Kubacký-kubax, Jasenie05.3.20205849,52Zmluva
15/2020Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajovUP Slovensko, s.r.o.05.03.2020-Zmluva
16/2020Zmluva o zabezpečení stravovaniasprostredkovanie stravovacích služiebUP Slovensko, s.r.o05.03.2020-Zmluva
17/2020Zmluva o grantovom účteÚčet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Rekonštrukcia ČOV MálinecPrima banka Slovensko, a.s.09.03.2020-Zmluva
18/2020Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho právaMartin Kancko, Málinec09.03.20203704,00Zmluva
19/2020Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.06/2019Realizácia diela Rekonštrukcia ČOV MálinecSTAVMONT SK, s.r.o.10.03.2020105263,16Dodatok
20/2020Zmluva ZŠZmluva o dotáciiZŠ Málinec12.3.2020-zmluva ZŠ
21/2020Dohoda Ukončenie zmluvy o poskytovaní stravovaniaMF Catering, s.r.o25.3.2020-Dohoda
22/2020Dodatok č.3 ku zmluve č.14/2010Zmena čl. III Cena za vykonané práceZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár25.3.2020-Dodatok
23/2020ZmluvaMateriálno-technické vybavenie DHZODobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava01.04.20203 000,00Zmluva
24/2020Dodatok k zmluve č.07/2019Rekonštrukcia kanalizácie v obci MálinecSTAVMONT SK s,r.o.02.04.202030000,00dodatok
25/2020Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorochÚprava čl. 4- výška a splatnosť nájomnéhoPDOS s.r.o. Poltár07.04.2020-Dodatok
26/2020Dohoda o ukonční zmluvy o nájme nebyt.priestorovUkončenie prenájmu nebyt.priestorov na účel lekárnePharm.Dr. Eva Talánová, Poltár14.04.2020-Dohoda
27/2020Zmluva o nájme nebytových priestorovDodatok č. 4Medipen s.r.o. MUDr Jana Wirtschafterovou22.04.2020-Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2020Mandátna zmluvaVypracovanie vnútro plánovacej dokumentácie Ing. Želmíra Kolimárová , Vidiná28.04.2020200,-€Mandátna zmluva
29/2020Zmluva o nájne zdravotnej pomôckyZapožičanie zdrav . pomôcky - rolátorDrahoslav Bary , Málinec11.05.2020-Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky
30/2020Darovacia zmluva Pozemky pod autobusovými zastávkami Obec Málinec15.05.2020DarDarovacia zmluva
31/2020Zmluva o posk. dotácie - dodatok č.1 DHZZníženie dotácieDHZ Málinec19.05.20204 000,00Zmluva
32/2020Zmluva o posk. dotácie - dodatok č.1 TJZníženie dotácie TJ Málinec19.05.202010000,00Zmluva
33/2020Zmluva o výkupe papiera fi. BrantnerZmluva o mobilnom výkupe papiera, lepenky, jedlých olejov a tukovFI. BRANTNER Gemer s.r.o.19.05.2020-Zmluva
34/2020Zmluva o dodávke plynuZmluva o dodávke pre vlastnú spotrebuSPP a.s. Mlynské nivy,
Bratislava
25.05.2020-Zmluva o dodávke plynu
35/2020Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuProjekt"Pomáhame najzraniteľnejším"Nadácia Henkel Slovensko, Bratislava25.05.2020300,00zmluva