Zmluvy

ZMLUVY – rok 2023

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSuma v eurDokument
1/2023Zmluva o dieloRekonštrukcia palubovky v telocvični ZŠ v MálinciESPER BAU, s.r.o Banská Bystrica04.01.202374008,61 zmluva
2/2023Zmluva o poskytnutí dotácie - OZZmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie MálinecObčianske združenie Málinec 12. 01. 20231.400,-€ / rokOZ zmluva
3/2023Zmluva o poskytnutí dotácie - TJZmluva o poskytnutí dotácie pre Telovýchovnú jednotu Málinec Telovýchovná jednota Málinec 12. 01. 202322.000 € / rokTJ zmluva
4/2023Zmluva o dielo č.1/2023Vypracovanie KPSSCentrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Poltár17.1.20231800 zmluva 4-2023
5/2023Dodatok k zmluve č. 077685Využívanie elektronických komunikačných služiebOrange Slovensko a.s .23.01.2023351,90dodatok k zmluve 5-2023
6/2023Zmluva o poskytovaní služieb č. O 10/2023Skládkovanie a zhodnocovanie odpadu, zber, odvoz KO a skládkovanie, zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpad Poltár,
Prevádzka: Breznička
27.1.2023-zmluva
7/2023Dodatok č. N20200109002D05dodatok KCIA MPSVR, Bratislava30.01.2023-Dodatok
8/2023Zmluva o dieloLanová dráhaVeríme v Zábavu s.r.o. Trenčín10.01.20237896,00zmluva 8-2023
9/2023Dodatok č. 1 k zmluve tz2016-11-21dh3RegistratúraTOPSET Solutions s.r.o. Stupava06.02.202348,00Dodatok č.1 9-2023
10/2023Dodatok č.4 k zmluve A/1389/03/2008Dane a odpadyTOPSET Solutions s.r.o. stupava06.02.202366,00Dodatok č.4 10-2023
11/2023Kúpna zmluvatelefónSlovak Telekom a.s. , Bratislava07.02.202329,90 zmluva 11-2023