Urbárska spoločnosť

Adresa: 

Urbárska lesná spoločnosť pozemkové spoločenstvo Málinec
Hlavná 479/44,
985 26 Málinec

IČO: 42311811
DIČ:2023991574

Číslo účtu:  IBAN: SK56 6500 0000 0000 2032 6569

Úradné hodiny:

Po – Pi : 7:00 hod – 12:00 hod

Kontakt: 

tel.: 047/4291336  mobil: 0905 311 968 (Orange)

e-mail: urbar.malinec@gmail.com


Pozvánka na rokovanie riadneho zhromaždenia ULS – pozemkového spoločenstva Málinec 20.4.2023

Pozvánka_na_VZ_20.4.2024

Pozvánka na rokovanie riadneho zhromaždenia ULS – pozemkového spoločenstva Málinec 1.4.2023

Pozvánka na rokovanie ULS – PS Málinec 1.4.2023

Výpis z Uznesenia výboru ULS – pozemkového spoločenstva Málinec 7.11.2023 

Výpis z Uznesenia zo zasadnutia výboru ULS-PS Málinec 7.11.2023