Rozpočet obce

Rok 2024

Rozpočet na roky 2024 – 2026

 

Rok 2023

Rozpočtové opatrenie 5 – 2023
Rozpočtové opatrenie 4 – 2023
Rozpočtové opatrenie 3 – 2023
Rozpočtové opatrenie  2 – 2023
Rozpočtové opatrenie  1 – 2023

 

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023
Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2023

 

Rok  2022

Rozpočet na roky 2023-2025

Rozpočtové opatrenie  3 – 2022
Rozpočtové opatrenia  2 – 2022
Rozpočtové opatrenie  1 – 2022

 

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2022
Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2022
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2022
Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2022

 

Rok 2021

Rozpočet na roky 2022 -2024

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021
Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2021
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021
Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2021

Rozpočet-na-roky-2021-2023

 

Rozpočtové opatrenie  6-2021
Rozpočtové opatrenie  5 – 2021
Rozpočtové opatrenie  4 -2021
Rozpočtové opatrenie  3-2021
Rozpočtové opatrenie  2-2021

Rok 2020

 
Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
Plnenie rozpočtu k  31.9.2020
Plnenie rozpočtu  k  30.6.2020
Plnenie_rozpočtu_k_31.3.2020

Rozpočet na roky  2020 – 2022

Rozpočtové opatrenie  4-2020
Rozpočtové opatrenie  3 – 2020
Rozpočtové opatrenie  2 -2020
Rozpočtové opatrenie  1-2020 1
Rozpočtové opatrenie  1-2020 2 str

Rok 2019

Rozpočet na roky 2019 -2021

Rozpočtové opatrenie 1-2019
Rozpočtové opatrenie 2-2019
Rozpočtové opatrenie 3-2019
Rozpočtové opatrenie 4-2019

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019

Ostatné

Rozpočet 2016 – 2018
Rozpočet 2017 – 2019
Rozpočet 2018 – 2020
Rozpočet 2019 – 2020
Rozpočet 2019 – 2021
Rozpočet 2021 – 2023

Všetky ekonomické dokumenty v .7z archíve – 10 rokov
Program na rozbalenie archívu