Dôležité kontakty

Telefónny zoznam organizácií v obci Málinec

 

F
Farský úrad Evanjelický a.v.                                                                                                                 4291233
Farský úrad Rímskokatolícky                                                                                                               4291166

 

I  
Integračné soc.centrum 4291322

 

L  
Lesy SR. 4291314
Lekáreň Calendula
4291229

 

 
Obecný úrad – starosta 4291121
Obecný úrad – fax 4291121
Obecný úrad – mzdárka, byty, dane, matrika 4291120
Obecný úrad –  ekonómka, kultúrny referent,  4291122

 

P  
Potraviny  COOP Jednota – dedina 4291191
Potraviny  – pri pošte 0905834657
Potraviny – M. Karlíková -Huta 4291281
Pošta 4291109
Povodie Hrona 4291334
Priehrada 4291337

 

Š  
Škola základná – sekretariát 4291202
Škola základná – riaditeľ 4111202
Škola základná – fax 4111203
Škola materská 4291205
Školská jedáleň 4291204
T  
Terénna sociálna práca Málinec 0915 425 080

 

U  
Urbárska lesná spoločnosť 4291336
Z
 
Zdravotné stredisko– MUDr. Olšiak Peter 4291424