Materská škola

ZRIAĎOVATEĽ: Obec Málinec

Materská škola bez právnej subjektivity

Riaditeľka: Janka Töröková

Adresa: Školská 192/ 9, Málinec 985 26

Kontakt: tel: 074/4291205, mobil: 0915 425 085, e-mail: msmalinec@post.sk