Katolícka cirkev

Rímskokatolícky farský úrad Málinec, Hlavná 496/57, 985 26 Málinec, okres Poltár

Tel:+421 474 291 166
Web stránka: malinec.fara.sk

Správca farnosti: od 1.8.2011 vdp. Správca farnosti:    Mgr. Miroslav Fabiny, farár, čestný kanonik

Cirkevné začlenenie: dekanát Lučenecký (Novohradský) 
Diecéza: Rožňavská

Do farnosti Málinec patria tieto obce:

Málinec 613 rímokatolíkov
Ozdín 60 r.k.
Bystrička 35 r.k.
Rovňany 110 r.k.
Uhorské 190 r.k.
Hradíšte 85 r.k.
Krná 17 r.k.
spolu 1110 r.k.

Kostoly:

Málinec Farský kostol „Najsvätejšej trojice“

Posvätený : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 13.nov. 1994

Rovňany Filiálny kostol „Najsvätejšieho srdca Ježišovho“

Posvätený : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 23.aug. 1997

Ozdín Kaplnka sv. Galla, pustovníka

Posvätená : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 14. nov. 1999

Súčasnosť farnosti:

Spolok sv. Vojtecha: Počet členov SSV vo farnosti 25.

Katolícka tlač vo farnosti:

Katolícke noviny, Posol
Ruženec
Písmo pre každého
Liturgia
Rozmer
Fórum života
Z kroniky rímskokatolíckej cirkvi Málinec

Vyučovanie náboženstva: šk. rok 2014/2015

  • ZŠ Málinec – 27detí

Počet krstov

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
1 3 4 6 1 4

 

Počet pohrebov

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
19 9 17 3 9 11

 

Počet cirkevných sobášov

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
  2 4 1   1

 

Počet prvopríjmajúcich detí

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
  7 10      

 

 

Vysluhovanie sviatosti birmovania

   
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
12   19      

Úcta k Božiemu Milosrdenstvu

V Rovňanoch sa nachádza obraz Božieho Milosrdenstva (Ježiša životnej veľkosti), ktorý otec Mons. E. Kojnok slávnostným spôsobom pri svätej omši o 15 hod. v nedeľu Božieho Milosrdenstva 11. apríla 1999 za účasti veriacich a viacerých kňazov slávnostne posvätil.

Od tohto dňa sa tam veriaci každodenne stretávajú na Korunku Božieho Milosrdenstva. V deň keď je sv. omša sa modlí pol hodinu pred ňou, ostatné dni vždy o 15 hod.

Menšie obrazy sú aj v Málinci a Ozdíne.