Základné informácie

Málinec je stredisková obec nachádzajúca sa na hornom toku rieky Ipeľ, v severnej časti okresu Poltár v nadmorskej výške 290 m n. m. Je vzdialená 13 km od mesta Poltár. Ipeľskú dolinu tvoria úbočia juhozápadnej časti Slovenského rudohoria. Od západu cez sever k východu sú to vrchy Hrad (589,1 m n. m.), Tri Chotáre (834,2 m n. m.), Táňovo (929,2 m n. m.), Čierny Hrbok, Diel (639,9 m n. m.) a Vrbica. Zo severu málinskú dolinu uzatvára mohutne sa rozkladajúci vrch Bykovo (1 110,4 m n. m.) so svojimi výbežkami. Na juh je dolina otvorená. Tadiaľto odteká rieka Ipeľ a prechádza tadiaľ cesta, ktorá spája Málinec s ostatným svetom.

Zdroj:https://sk.wikipedia.org

Informačná brožúra o obci Málinec

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Obec Málinec