Zdravotné stredisko

ZDRAVOTNÉ STREDISKO Málinec, Zdravotná 59/21, 985 26 Málinec

Všeobecný lekár

Poskytovateľ MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/285, Rimavská Sobota, MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH

Ambulancia v odbore: všeobecné lekárstvo ordinuje: MUDr. Wirtschafterová Jana

Tel:047/4291424

Ordinačné hodiny:      

Deň   Ordinovanie Prestávka na obed Návštevná služba
Pondelok   10:00 – 13:00 hod 13:00 – 13:30 hod 13:30 – 15:00 hod
Utorok   09:00 – 13:00 hod 13:00 – 13:30 hod 13:30 – 15:00 hod
Streda   neordinuje – administratíva    
Štvrtok   10:00 – 13:00 hod 13:00 – 13:30 hod 13:30 – 15:00 hod
Piatok   09:00 – 13:00 hod 13:00 – 13:30 hod 13.30 – 15:30 hod

 

Odbery: od 7:00 hod  do 9:00 hod – odber biologického materiálu, balenie , odosielanie, injekčná terapia.

Sobota – Nedeľa: ošetrenie Poliklinika Poltár

Zastupovanie je vopred dohodnuté a včas oznámené.

 

Detská lekárka

MUDr. Gasperová Jana

Tel: 047/4222382, 0905217619

Ordinačné hodiny:

Utorok 09:30 – 12:00 hod
Štvrtok 09:30 – 12:00 hod

Iné pracovné dni: ambulancia Poltár

 

 

Zubná ambulancia

 MUDr. Pančík Martina v poliklinike Rúbanisko II/77, Lučenec

Ordinačné hodiny:                                    

Pondelok – Piatok 07:00 – 15:00 hod

bolestivé prípady sú uprednostňované do 09:00hod

Objednať sa môžete na tel: 0911 465 574

Pacienti obce Málinec budú ošetrení i v ambulancii Strauss dent s.r.o. u MUDr. Straussa Marcela v Cinobani č.d.236

Tel: 0905747 321

Pondelok  14:00 – 19:00 hod  –
Utorok – Piatok  07:00 – 13:00 hod   13:30 – 15:00 hod