Zdravotné stredisko

ZDRAVOTNÉ STREDISKO Málinec, Zdravotná 59/21, 985 26 Málinec

Obvodný lekár  MUDr.  Petra Olšiak

telefón : 047/4291424

V mesiacoch  JÚL -AUGUST  bude MUDr  Peter Olšiak ordinovať nasledovne:
Utorok 13:00 – 15: 00 hod
Štvrtok 13:00 – 15:00 hod
    
od   SEPTEMBRA  nasledovne –  3 x do týždňa :
 
 
Utorok         8,oo – 12,oo hod.
Stvrtok        8,oo – 12,oo hod.
 
Streda alebo Piatok (upresníme) 13 – 15 hod.
 

Odbery: od 7:00 hod  do 9:00 hod – odber biologického materiálu, balenie , odosielanie, injekčná terapia.

Sobota – Nedeľa: ošetrenie Poliklinika Poltár

Zastupovanie je vopred dohodnuté a včas oznámené.

 

Detská lekárka

MUDr. Gasperová Jana

Tel: 047/4222382

Ordinačné hodiny:

Utorok       09:30 – 12:00 hod.
Štvrtok       09:30 – 12:00 hod.

Iné pracovné dni: ambulancia Poltár

 

 

Zubná ambulancia

 MUDr. Pančík Martin

Poliklinika Rúbanisko II/77, Lučenec

Ordinačné hodiny:                                    

Pondelok – Piatok 07:00 – 15:00 hod

bolestivé prípady sú uprednostňované do 09:00hod

Objednať sa môžete na tel: 0911 465 574

 

Pacienti obce Málinec budú ošetrení i v ambulancii Strauss dent s.r.o. u MUDr. Straussa Marcela v Cinobani č.d.236

Tel: 0905747 321

Ordinačné hodiny :              

Pondelok   –   Piatok     7:30 – 13:00 hod.