Zmluvy

ZMLUVY rok 2016

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

Zmluvy stočné rok 2016 22.12.2016
č. 20316 Zmluva výkup papiera a olej Brantner Gemer s.r.o.  21.12.2016
Dodatok k zmluve č. 9914156600 Dodatok k zmluve telefón MŠ Slovak Telekom a.s. 21.12.2016
Dodatok č.3 zmluvy 745/2015-2050-1200 Dodatok č.3 o poskytnutí NFP -verejné osvetlenie Ministerstvo hospodárstva SR 19.12.2016
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 200,00 A.K.I. AUDIT s.r.o. Lučenec 13.12.2016
Z-2016-173-Mse Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie 804,00/ rok Lomtec.com a.s.  Bratislava 30.11.2016
tz2016-11-21dh3 Zmluva o aktualizácii programov , systémovej podpore, licenčná zmluva – registratúra 114,00 / rok 2017 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava 29.11.2016
č.16/29/012/30 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb ÚPSVaR Lučenec 29.11.2016
16-613-03689 Zmluva o poskytnutí NFP na nákup kníh do Obecnej knižnice Málinec 1000,00 Fond na podporu umenia, Bratislava 23.11.2016
č.PZ 5720062999 Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie Auto komplet – produkt č. 572 228,81 Kooperatíva a.s.  Bratislava 7.11.2016
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravoacích služieb 2,30/jedlo MF catering s.r.o.  31.10.2016
č. 16/29/50j/22 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti § 50j 4663,80 ÚPSVaR Lučenec 31.10.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov – prízemie spoloč. domu 133,24/mesačne na rok

173,17/mesačne po roku

KALYPSO n.o. Košice -Nad Jazerom 31.10.2016
Dodatok č.2 zmluvu č.745/2015-2050-1200 Dodatok č.2 o poskytnutí NFP – verejné osvetlenie 125 392,99 Ministerstvo hospodárstva SR , Bratislava 31.10.2016
Učinkovanie na podujatí – stratnutie dôchodcov 60,00 Štefan Kopor, Hriňová 28.10.2016
074/2016 Zmluva o službe – spracovanie žiadosti rekonštrukcia priepustov 120,00 e-dotacie s.r.o. Nitra 21.10.2016
č. 16/29/52A/188 Dohoda o zabezp. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. služby 81,29 – 487,74 ÚPSVR Lučenec 18.10.2016
č.16/29/52A/182 Dohoda o zabezp. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. služby 81,29  – 487,74 ÚPSVR Lučenec 18.10.2016
Kúpno-predajná zmluva – oceľový sklad 10,00 Anna Pilátová, Sklárska 389/7, Málinec 17.10.2016
Kúno-predajná zmluva -oceľový sklad 10,00 Peter Kret, Sklárska 390/5, Málinec 17.10.2016
č.3550008252 Povinné zmluvné poistenie – služobné motorové vozidlo 70,24/ ročne Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava 11.10.2016
3/2016 Zmluva o nájme bytu na zdravotnom stredisku 135,00/mesačne Medipen s.r.o. , Rimavská Sobota 10.10.2016
č.26799 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 10.10.2016
č. 21-2 Dohoda o výpožičke k zmluve č. 21-2 : koncové komun. zariadenie Ma-NET Team s.r.o. , Poltár 06.10.2016
č.21-KC Dohoda o výpožičke k zmluve č.21 – KC : koncové komun. zariadenie Ma-NET Team s.r.o.,  Poltár 06.10.2016
Dodatokč.1 zmluvy 745/2015-2050-1200 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP – verejné osvetlenie Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 31.10.2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny – mlynská úlica 10,00/ mesačne Stredoslovenská energetika  a.s. Žilina 30.9.2016
5190029487 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 87,75 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 30.9.2016
Kúpno predajná zmluva- oceľový sklad 10,00 Kancková Žaneta, Sklárska 391/3, Málinec 26.9.2016
Z201626535_Z Kúpna zmluva – osobné motorové vozidlo 12 480,00 AUTORIS s.r.o. Rimavská Sobota 26.9.2016
9914156600 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – pevná linka MŠ 10,00/mesačne -3 mesiace

30,00/ mesačne

Slovak Telekom a.s. Bratislava 22.9.2016
Z201617511_Z Dohoda o vzájomnej výpovedi – osobné motorové vozidlo AUTO SLOVÁK s.r.o.  13.9.2016
č. 4609035578 Zmluva o pôžičke – mobilný telefón TSP 2,00 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava 12.9.2016
Zmluva o dielo  rekonštrikcia kanalizácie v obci Málinec 2400,00 DHI SLOVAKIA s.r.o.  Bratislava 8.9.2016
Zmluva o prevode majetku 2982,00 Základná škola Málinec 8.9.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo – Posúdenie kanalizácie  DHI SLOVAKIA s.r.o. Bratislava  6.9.2016
Dodatok č.1 k dohode č. 16/29/052/486 zabezpečenie aktivačnej činnosti formou menších obecných  služieb  10 898,40 ÚPSVaR Lučenec 5.9.2016
Dodatok č.1 k Zmluve stravovacie služby MF catering s.r.o. Poltár 5.9.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.  Bratislava 30.8.2016
Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku z dňa 12.7.2013 Martin Kancko, Družstevná 455/5, Málinec 24.8.2016
01082016 Rekonštrukcia Sklárskej ulice 15061,32  KOLEK s.r.o., Lučenec 22.8.2016
16/29/052/486 Zabezpečenie vykonávania aktiv. činnnosti formou menších obecných služieb 11570,40 UPSVaR Lučenec 19.8.2016
Kúpno-predajná zmluva – oceľový sklad 10,00 Jarolím Haas, Sklárska 382/2, Málinec 19.8.2016
Kúpno-predajná zmluva – oceľový sklad 10,00 Peter Kancko, Sklárska 390/5, Málinec 16.8.2016
Kúpno-predajná zmluva- oceľový sklad 10,00 Pavel Kancko, Lipová 271/21, Málinec 11.8.2016
SITB-OO2-2015/000041-146 Dodatok č.1  k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu  1541,16 MV SR, Bratislava 11.8.2016
VP/16/044101002 Hromadná licenčná zmluva SOZA, Bratislava 1.8.2016
4300046142 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete SSE – Distribúcia a.s. , Žilina 26.7.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 575,- Futbalový oddiel TJ Málinec 25.7.2016
Stravovacie služby 2,40/jedlo MF catering s.r.o. 18.7.2016
Z201617511_Z Kúpna zmluva -osobné motorové vozidlo 14 100,00 AUTO SLOVÁK s.r.o. Zvolen 18.7.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na osvetovú a verejnoprospešnú činnosť 150,00 OZ Málinec 14.7.2016
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 256,70 Štefan Gubala,Málinec 12.7.2016
OVO2-2012/001095-006 Odovzdávací a preberací protokol 164 833,72 Ministersto vnútra SR 12.7.2016
316211/E-BOX_SK/2010V2 Výpoveď zmluvy o výpožičke e-boxu ASEKOL SK s.r.o. Bratislava 8.7.2016
Audit účtovnej závierky 800,00 A.K.I. AUDIT s.r.o. 27.6.2016
Umelecký program – Jánske dni 1000,00 MASTA Production s.r.o 27.6.2016
2016052653100223 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 6,00/mesiac Inta s.r.o. Trenčín 16.6.2016
2030228394 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – pevná linka 22 40,00 Slovak telekom a.s. Bratislava 31.5.2016
2029370085 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – pevná linka 21 19,99 Slovak telekom a.s. Bratislava 31.5.2016
2030218125 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – pevná linka 20 40,00 Slovak telekom a.s. Bratislava 31.5.2016
Zmluva o združenej dodávke elektriky SSE a.s. Žilina 25.5.2016
64/2016 Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi z obalov Nowas s.r.o. Bratislava 25.5.,2016
O/142/2016 Zmluva o dielo – zber elektronického odpadu 0,033eur/ kg bez DPH METAL SERVIS Recycling s.r.o. Slovenská Ľupča 11.5.2016
Dodatok k zmluve č. N20160302007 Dodatok č.1 k zmluve / Komunitné centrum  Implementačná agentúra MPSVaR SR 11.5.2016
92/2016/ODDF Poskytnutie dotácie na podujatie-17. ročník  Jánske dni  1000,00 Banskobystrický samosprávny kraj 10.5.2016
Zmluva o podaní umeleckého výkonu pri príležitosti stavania mája 200,00 Syntakt, Mário Vinter 3.5.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiaka 100,00 Mesto Poltár 3.5.2016
dodatok č.1 k zmluve č.38/2014 Zmluva o dielo na vykonanie projektovej dokumentácie ČOV 5016,00 Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slávkov 2.5.2016
745/2015-2050-1200 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Modernizácia sústavy verejného osvetlenia 167 732,15  Ministerstvo hospodárstva SR  12.4.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiaka 25,00 ZŠ SNP 20, Banská Bystrica  
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiakov 2075,00/ na rok ZŠ Málinec 11.4.2016
Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 1.6.1997 Prenájom nebytových priestorov – nájomné lekáreň 1367,04 / na rok Lekáreň Calendula, PharmDr. Eva Talánová 21.3.2016
Dodatok č. 1 k zmluve z dňa  30.4.2015 Prenájom nebytových priestorov  – nájomné ambulancia MEDIPEN s.r.o., MUDr. Wirtschafterová,  21.3.2016
Zmluva o nájme hnuteľného majetku 91,45/ na rok Medipen s.r.o. Rimavská Sobota – MUDr. Wirtschafterová 21.3.2015
č. 160303 Zmluva o dielo spracovanie monitorovacích správ -zberný dvor 250,00 / za ks EU PROFI s.r.o. Zvolenská Slatina 18.3.2016
č. 15/29/52A/439 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnsoti formou dobrovoľníckej služby 952,80 ÚPSVR SR 15.3.2016
č. KRHZ- BB-166-15/2016 Zmluva o výpožičke súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 14 320,94 Ministerstvo vnútra SR 15.3.2016
č.  N20160302007 Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – Komunitné centrum kód ITMS: 2014+:312041A136 IA MPSVR SR, Bratislava  7.3.2016
Kúpa ošípanej na obecnú zabíjačku 260,00 Semerák Ján, Družstevná 457, Málinec 3.3.2016
v zmysle dohody č. 15/29//010/69 Zmluva o výpožičke ÚPSVR Lučenec 2.3.2016
č. 15/29/054/113 Dohoda – vytvorenie pracovného miesta „Šanca na zamestnanie“ 14 759,58 ÚPSVR Lučenec 2.3.2016
č. 2029267308 Výpoveď zmluvy Slovak Telekom a.s.  24.2.2016
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 17.2.216
č. 20160202001 Zmluva o spolupráci – Národný projekt TSP I Implementačná agentúra MPSVR SR, Bratislava 8.2.2016
č. 5190027193 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 110,50 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 1.2.2016
Dohoda o dopĺňaní knižného fondu 200,00 Novohradská knižnica 1.2.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č.5/2016 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce 700,00 OZ Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Málinec 1.2.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č.4/2016 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce 14 650,00 Futbalový oddiel TJ Málinec 1.2.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č.3/2016 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce 350,00 Stolnotenisový oddiel TJ Málinec 1.2.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2/2016 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce 300,00 Klub dôchodcov Málinec 1.2.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2016 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce 7000,00 Dobrovoľný hasičský zbor SR Málinec 1.2.2016
č. 16/29/052/7 Dohoda o zabezpečení aktivačnejčinnosti formou menších obecných služieb 13 977,15 ÚPSVaR Lučenec 24.1.2016
Zmluva o dielo – Montáž žalúzií DONNA žalúzie, Alica Teleková, Lučenec 20.1.2016
2/2016 Zmluva o nájme bytu 120,00 Golian Miloš, Málinec 6.1.2016