Pošta

Slovenská pošta

Adresa: Hlavná 100/59; 985 26 Málinec   

Kontakt: 047/4291109

Pondelok  09:00 – 12:00 hod  12:30 – 13:45 hod  14:00 – 15:00 hod
Utorok  09:00 – 12:00 hod  12:30 – 13:45 hod  14:00 – 15:00 hod
Streda  09:00 – 11:30 hod 14:15 – 17:00 hod
Štvrtok 09:00 – 12:00 hod 12:30 – 13:45 hod 14:00 – 15:00 hod
Piatok 09:00 – 12:00 hod 12.30 – 13:45 hod 14:00 – 15:00 hod

Služby:

Mobilný operátor 4ka bez príslušenstva
Uloženie Balíka na poštu
Príjem expres zásielok do 15 kg