Relácia pod názvom „Korupcia stará ako ľudstvo? – Dejiny korupcie. Vysielané 7. 2. 2021 na rádiu Devín.
Je potrebné vypočuť si to celé.
Na niektorých miestach relácie hovorí  doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
 o málinských sklároch v 30. rokoch 20. storočia.