Zasadnutia OcZ

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2023

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1. Riadne 22. 2. 2023 Zápisnica OZ Uznesenie č. 1 – 2023
2.  Riadne 26.4.2023 Zápisnica OZ Uznesenie č. 2-2023
3. Riadne 28.6.2023 Zápisnica OZ Uznesenie č.  3– 2023
4. Riadne 13.9.2023 Zápisnica OZ Uznesenie č. 4-2023
5. Riadne 13.11.2023 Zápisnica OZ Uznesenie č.5-2023
6. Riadne 04.12.2023 Zápisnica OZ Uznesenie č. 6-2023
7. Riadne 14.12.2023 Zápisnica OZ Uznesenie č. 7- 2023