Zasadnutia OcZ

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2020

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1 Riadne  19.2.2020 Zápisnica Uznesenia 1 – 2020
2 Riadne  13.5.2020 Zápisnica Uznesenie 2-2020
3 Riadne  24.6.2020 Zápisnica Uznesenie 3-2020
4 Riadne   20.7.2020 Zápisnica Uznesenie 4-2020
5 Riadne  16.9.2020 Zápisnica Uznesenie 5-2020
6 Riadne   9.10.2020 Zápisnica Uznesenie 6-2020
7 Riadne 19.11.2020 Zápisnica Uznesenie 7-2020
8 Riadne 11.12.2020 Zápisnica Uznesenie 8-2020