PROJEKTY

Rok 2014

Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia v MRK obce Málinec

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Málinec

Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu obce Málinec