Aktuality

Do pozornosti !

  Matica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi. Sládkovičov život, dielo a národné aktivity v prospech Slovákov i založenia Matice slovenskej predstavili matiční odborníci docent JÚLIUS  LOMENČÍK a docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS. https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/ DO POZORNOSTI – A. Sladkovič

Zobraziť aktualitu »

Sestry Sihelské – Tv LocAll

 CD nosič :  Piesne z Novohradu 2   si máte možnosť zakúpiť na OÚ Málinec v cene 8,-€   Video materiál bol vysielaný  29.04.2020 link =  https://www.youtube.com/watch?v=2eQx4isa72g&feature=youtu.be    

Zobraziť aktualitu »

Projekt ,, Predchádzame kriminalite “

Projekt „Predchádzajme kriminalite“ (detské ihrisko z mantinelov a areáli ZŠ) bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Zobraziť aktualitu »

Oznam Materskej školy v Málinci

Riaditeľstvo MŠ – Málinec  oznamuje rodičom, ktorí svojim podpisom prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy od 1.júna , že, vzhľadom na pokyny a odporučenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a Úradu verejného zdravotníctva sú povinní dodržiavať nasledovné pokyny: OZNAM MŠ   Oznam MŠ  2020/2021 Podmienky a kritériá prijímania detí do MŠ  

Zobraziť aktualitu »

Pomoc seniorom

Vážení spoluobčania – seniori, Obec Málinec naďalej zabezpečuje donášku liekov. Lieky  zabezpečuje pracovisko terénnej sociálnej práce na ulici Školskej v budove starej školy. Poprosíme obyvateľov obce aj seniorov, ktorí by potrebovali využiť túto službu aby kontaktovali pracovisko TSP na telefónnom čísle 0915425080 pani  Janku Turicovú, ktorá  zabezpečuje donášku liekov jeden krát  týždenne a to vždy vo štvrtok.  Bližšie informácií  Vám ...

Zobraziť aktualitu »

Upozornenie na vypaľovanie trávy !!!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  u p o z o r ň u j e na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v dôsledku dlhotrvajúceho sucha a zvýšenou návštevnosťou lesov. Vzhľadom na uvedené je nutné zo strany miest a obcí prijať opatrenia uvedené v prílohe e-mailu.

Zobraziť aktualitu »

Oznam detskej lekárky MUDr. J. Gasperovej a čerpanie dovolenky

Detská lekárka Mudr. Jana Gasperová oznamuje, že už ordinuje v Málinci aj v Poltári.  Je potrebné vopred  sa objednať na telefónnom čísle: 047/4222382 od 7.00 do 14.00 hod..   O Z N A M Od 29.6. do 10.7.2020 má MUDr. Gasperová dovolenku . Zastupovať ju bude MUDr. Beľová Od 13.7. do 24.7.2020 má MUDr. Beľová dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Gasperová ...

Zobraziť aktualitu »