Aktuality

Prezenty obce Málinec

Hľadáte vhodný darček, prípadne prechádzate našou obcou? Na Obecnom úrade Málinec  máte možnosť zakúpiť si malú pozornosť, prípadne tričko, šálku, pero, magnetku a pod.    Prezenty si môžete zakúpiť počas úradných hodín obecného úradu   CENNÍK PREZENTOV :      taška s podtlačou      1,80 €                           ...

Zobraziť aktualitu »

Pozvánka

Výbor Urbárskej lesnej spoločnosti IPEĽ ,pozýva  vlastníkov podielov na valné výročné zhromaždenie. Pozvánka

Zobraziť aktualitu »

Voľné pracovné miesta v Základnej škole v Málinci

„Základná škola v Málinci v zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre nasledovné pracovné pozície pedagogických zamestnancov:   – učiteľ pre primárne vzdelávanie (ročníky 1.-4.); – učiteľ prírodovedných predmetov (2. stupeň); – asistent učiteľa.   Podrobnosti o voľných ...

Zobraziť aktualitu »

Otvorené FITNESS centrum

Obecný úrad Málinec oznamuje, že FITNESS centrum v Málinci je O T V O R E N É. M U Ž I   denne od 19 oo hod – 21 oo hod  Ž E N Y  pondelok a štvrtok od 18 oo hod – 19 oo hod.  Pripadne po dohode s OÚ Málinec   Denný lístok   1,- € Týždenný lístok 3,- ...

Zobraziť aktualitu »

Rozhovor s doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom PhD. ,, Ako tiká poetika “

Pozývame vás sledovať  besedu Dušana Jablonského s básnikom, spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Filozofickej fakulty UMB doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD.   https://www.sosbb.sk/oblasti-cinnosti/umelecke-slovo/ako-tika-poetika/rozhovor-s-juliusom-lomencikom.html    

Zobraziť aktualitu »

Darujte 2% pre ISC Málinec

Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, že komu darujete 2%  dane, môžete tak urobiť pre  – Integrované  sociálne centrum  / ISC /  Málinec. Potrebné vyhlásenie a povinné údaje máte v prílohe.   

Zobraziť aktualitu »

Relácia pod názvom “Korupcia stará ako ľudstvo?

Relácia pod názvom “Korupcia stará ako ľudstvo? – Dejiny korupcie. Vysielané 7. 2. 2021 na rádiu Devín.   Je potrebné vypočuť si to celé. Na niektorých miestach relácie hovorí  doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.  o málinských sklároch v 30. rokoch 20. storočia.   https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1370/1504709      

Zobraziť aktualitu »

Africký mor ošípaných – upozornenie

Africký mor ošípaných je nebezpečné vírusové ochorenie s vysokou schopnosťou šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu. Táto choroba podlieha hláseniu podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Obec Málinec a Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec upozorňujú všetkých  chovateľov ošípaných, užívateľov poľovných revírov a všetkých občanov na dodržiavanie zásad biologickej ...

Zobraziť aktualitu »