Ľudová slovesnosť Novohradu 1.

Príbehy z Málinca okolia Poltára z okolia Cinobane, Kalinova a Lovinobane nájdete v nasledovnej publikácii.

Knihu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade alebo v Základnej škole Málinec,

prípadne priamo u autorky knihy  PaedDr. Márii Joklovej.

Cena knihy je 10 ,- €