Poďte triediť jedlé oleje

 Oznam pre všetky domácnosti v našej obci !!!

 

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 obec Málinec uzavrela zmluvu, ktorej predmetom je zber jedlých olejov a tukov.

Zberná nádoba je čiernej farby s oranžovým vekom  o objeme 240 l  a  je uložená vo dvore obecného úradu.

Separovaný odpad – použité jedlé oleje a tuky  z domácností, uložte alebo nalejte do pevných obalov, napríklad do PET  fliaš.

Následne ich môžete odniesť a odovzdať do nádoby na to určenej,  ktorá je  vo dvore obecného úradu.