Odbor živnostenského podnikania, pracovisko v Poltári – zmena pracovných dní

Oznam

Okresný úrad v Lučenci, odbor živnostenského podnikania oznamuje,

že od 16.2.2022 bude odbor živnostenského podnikania vykonávať svoju činnosť

v Poltári každú stredu od 8.00 – 17.00 hod.

Okresný úrad Lučenec-Rozhodnutie