Objednávky

OBJEDNÁVKY  rok 2018

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

         
46/2018 Odhŕňanie snehu 20.12.2018 Bio farma Ipeľ s.r.o., Málinec Ing. Igor Lacko
45/2018 Kamenivo 14.12.2018 Calmit s.r.o. Bratislava Ing. Igor Lacko
44/2018 Hračky – MŠ 4.12.2018 Martin Motyka, Oravská Polhora Ing. Igor Čepko
43/2018 Kúpelňové behúne – MŠ 4.12.2018 BMKL s.r.o. Rimavská Sobota Ing. Igor Čepko
42/2018 Tonery – MŠ 27.11.2018 Camea SK s.r.o., Prešov Ing. Igor Čepko
41/2018 Výtvarný a pracovný materiál 26.11.2018 Nomiland s.r.o. Košice Ing. Igor Čepko
40/2018 Mangeľ  – práčovňa 13.11.2018 Em- shop s.r.o. Bratislava Ing. Igor Čepko
39/2018 Prehliadka a skúšky plynových zariadení a rozvodov 24.10.2018 Ing. Igor Račko, Poltár Ing. Igor Čepko
38/2018 Hračky – MŠ 15.10.2018 Detský kútik- M. Motyka,Oravská Polhora Ing. Igor Čepko
37/2018 LED osvetlenie – MŠ 15.10.2018 Milvex  – Vejrosta M. , Žilina Ing. Igor Čepko
36/2018 Náplň do pastiliek – MŠ 15.10.2018 KOH – I- NOOR Hardtmuth, Senec Ing. Igor Čepko
35/2018 Učebné pomôcky – MŠ 15.10.2018 Nomiland s.r.o. Košice Ing. Igor Čepko
34/2018 Učebné pomôcky – MŠ 15.10.2018 4 leaders s.r.o. Pod Kozím hrádkem, ČR Ing. Igor Čepko
33/2018 Geometrický plán – Rozšírenie kanalizácie 11.10.2018 GEOMED Lučenec Ing. Igor Čepko
32/2018 Plán obnovy verejnej kanalizácie 08.10.2018 CONTROLECO s.r.o. Nový Tekov Ing. Igor Čepko
31/2018 Umelecké scénické vystúpenie – MH 05.10.2018 Mgr. Danka Sihelská, Poltár Ing. Igor Čepko
30/D 2018 Ozvučenie akcie Hornohradská klobása 4.10.2018 Teleservis MEP, Málinec Ing. Igor Čepko
30/C 2018 Propagácia akcie -Hornohradská klobása  27.9.2018 Petot Press a.s., Nitra Ing. Igor Čepko
30/B 2018 Záhradný stan 04.09.2018 Genox s.ro. Sadov Ing. Igor Čepko
30/A 2018 Propagačné materiály: tričká, tašky 04.09.2018 Komfort s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
30/2018 Kamenivo 04.09.2018 Calmit s.r.o. Bratoslava Ing. Igor Čepko
29/2018 Detský koberec – MŠ 09.08.2018 MAX MAX s.r.o. Uherský Brod Ing. Igor Čepko
28/2018 Detská zostava – MŠ 09.08.2018 NOMILAND s.r.o. Košice Ing. Igor Čepko
27/2018 Kniha – Voda na Slovensku 02.08.2018 CBS spol. s.r.o. Banská Bystrica Ing. Igor Čepko
26/2018 Ozubený veniec na miešačku 25.06.2018 REVITAL-SK s.r.o. , Halič Ing. Igor Čepko
25/2018 Revízia bleskozvodov 19.06.2018 JEEL s.r.o. Ján Lauro, Sliač Ing. Igor Čepko
24/2018 Kamenivo 19.06.2018 Calmint spol. s.r.o. Ing. igor Čepko
23/2018 Tonery – MŠ 15.06.2018 Easy Print, česká Lípa Ing. Igor Čepko
22/2018 Vybavenie, náučný materiál- MŠ 15.06.2018 Dr. Jozef Raabe, Baratislava Ing. Igor Čepko
21/2018 Externý disk – MŠ 15.06.2018 LOGICA Packaging, Bratislava Ing. Igor Čepko
20/2018 Vybavenie a výtvarný materiál – MŠ 15.06.2018 Nomiland s.r.o. Košice Ing. Igor Čepko
19/2018 Vystúpenie FS Kokavan  18.06.2018 Obec Kokava nad Rimavicou Ing. Igor Čepko
18/2018 Tričká s potlačou 15.06.2018 Konfort LC s.r.o. Lučenec ing. Igor Čepko
17/2018 Pretláčanie kanalizácie -Školská ulica 15.06.2018 Spool a.s., Lučenec Ing. Igor Čepko
16/2018 Výtvarný materiál MŠ 13.06.2018 OFFICE LAND s.r.o Ing. Igor Čepko
15/2018 Germicídny žiarič 17.05.2018 PROMOS s.r.o. , Vrbové Ing. Igor Čepko
14/2018 Pretlačenie kanalizácie 17.05.2018 Spool a.s., Lučenec Ing. Igor Čepko
13/2018 Ročná kontrola detského ihriska 17.05.2018 Michal Hric, Lučenec Ing. Igor Čepko
12/2018 Revízia a tlaková skúška plynových zariadení 04.05.2018 Ing. Račko, Poltár Ing. Igor Čepko
11/2018 Registratúra 27.4.2018 TOP SET Solution s.r.o. , Stupava Ing. Igor Čepko
10/2018 Pretláčanie kanalizácie 21.3.2018 Spool a.s. , Lučenec Ing. Igor Čepko
9/2018 Kuchynská linka 12.3.2018 Tempo Kondela s.r.o., Lučenec Ing. Igor Čepko
8/2018 Aktualizácia grafickej a textovej dokumentácie hrobových miest  27.2.2018 Mišík geodetická kancelária, Lučenec Ing. Igor Čepko
7/2018 Vypracovanie žiadosti o NFP a VO výzvy OPKZP-PO1-SC11-2017-32 26.2.2018 ENEGROS s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
6/2018 Výmena ampuliek pre objekt spol. dom 5.2.2018 ISTA Slovakia s.r.o. Bratislava Ing. Igor Čepko
5/2018 Služby vodného hospodárstva – ČOV 31.1.2018 HYMES MK s,r.o. , Bratislava Ing. Igor Čepko
4/2018 Kamenivo  30.1.2018 Calmit s.r.o., Bratislava Ing. Igor Čepko
3/2018 Knihy do obecnej knižnice 23.1.2018 Novohradská knižnica , Lučenec Ing. Igor Čepko
2/2018 Športová sieť 16.1.2018 Košík siete s.r.o. Nové Zámky Ing. Igor Čepko
1/2018 Tlačivo DZN 9.1.2018 Inprost s.r.o. Bratislava Ing. Igor Čepko