Objednávky

OBJEDNÁVKY  rok 2015

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

31/2015 Spracovanie finančného vyúčtovania projektu: Rekonštrukcia MŠ 14.11.2015 Miroslava Žilková, Divín Ing. Igor Čepko
30/2015 Dopravná značka 10.11.2015 Gesi Kovo Gemer Sirk, Sirk Ing. Igor Čepko
29/2015 Tlačivá na daň z nehnuteľnosti a psa 10.11.2015 INPROST s.r.o., Bratisalva Ing. Igor Čepko
28/2015 Kalendár obce 2016 2.11.2015 Fork s.r.o. Martin Ing. Igor Čepko
27/2015 Materiál do materskej školy 12.10.2015 Construct s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
26/2015 Oprava miestnych komunikácií 23.9.2015 KOLEK, s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
25/2015 Verejné obstarávanie na zakúpenie výpočtovej techniky: projket „Rekonštrukcia MŠ Málinec „ 19.8.2015 OVING s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
24/2015 Verejné obstarávanie na interierové vybavenie: projekt „Rekonštrukcia MŠ Málinec“ 19.8.2015 OVING s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
23/2015 Koberec do fittnes centra 18.8.2015 PVCLEATEX Ing.Igor Čepko
22/2015 Vypracovanie svetelno technickej sústavy 30.7.2015 Prounion a.s., Nitra Ing. Igor Čepko
21/2015 Nákup kníh do knižnice 3.7.2015 Dováľ s.r.o. , Poltár Ing. Igor Čepko
20/2015 vystúpenie Drišľak na Jánske dni 19.6.2015 Drišľak s.r.o. , Vranov nad Topľou Ing. Igor Čepko
19/2015 Montáž platových okien 15.6.2015 Realtherm, Lučenec Ing. Igor Čepko
18/2015 Audit účtovnej zavierky k 31.12.2014 29.5.2015 Ing. Valeria Hanzelová, Dobroč Ing. Igor Čepko
17/2015 Objednávka Software ostatné miestne daňa 29.5.2015 REMEK s.r.o. Nitra Ing. Igor Čepko
16/2015 Materiál pre úpravu životného prostredia projekt ITMS: 27120130645 21.4.2015 AGROFLORA s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
15/2015 Stavebný materiál pre realizáciu projektu ITMS: 27120130645 21.4.2015 Dallas SK s.r.o. Poltár Ing. Igor Čepko
14/2015 Zastavovací terč umelohmotný  15.4.2015 VEP s.r.o. Bojnice Ing. Igor Čepko
13/2015 Prečistenie kanalizácie (ZŠ, Gasper, Piater) 10.4.2015 Spool s.r.o., Lučenec Ing. Igor Čepko
12/2015 Prečistenie kanalizácie 31.3.2015 Spool s.r.o., Lučenec Ing.Igor Čepko
11/2015 tlač Málinský spravodajca 25.3.2015 EX – Music s.r.o , Lučenec Ing.Igor Čepko
10/2015 Servisná prehliadka
16.3.2015 Hydrex, s.r.o., Hriňová Ing.Igor Čepko
9/2015 Oprava výťahu Spoloč. dom 13.3.2015 HAVIT s.r.o., Lučnec Ing. Igor Čepko
8/2015 Objednanie kontajnerov 13.3.2015 FEREX s.r.o., Nitra Ing. Igor Čepko
7/2015 Prečistenie kanalizácie 2.3.2015 SPOOL s.r.o., Lučenec Ing. Igor Čepko
6/2015 Nákup kníh 17.2.2015 Novohradská knižnica Lučenec Ing. Igor Čepko
5/2015 Pracovné a ochranné pomôcky k projektu ITMS: 27120130645 5.2.2015 KORAKO plus s.r.o. Partizánske Ing. Igor Čepko
5-1/2015 Pracovný odev a pracovná obuv -Občianske hliadky 1.2.2015 Tygram-Margita Sáfrányová,Fiľakovo Ing. Igor Čepko
4/2015 Záclony do Spoločenského domu 19.1.2015 DIEGO, Lučenec Ing. Igor Čepko
3/2015 Výpočtová, telekom. technika, softvér, komunikačná infraštruktúra 12.1.2015 MPR Systém s.r.o. – Ing.Martin Faško,Poltár Ing. Igor Čepko
2/2015 Interiérové vybavenie 12.1.2015 D Nábytok – Ing. Kvetoslava Dedinská, Lučenec Ing. Igor Čepko
1/2015 Prevádzkové stroje, prístroje, technika, náradie, zariadenie 12.1.2015 ELEKTRO D – Ján Obročník, Lučenec Ing. Igor Čepko