Objednávky

OBJEDNÁVKY  rok 2016

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

36/2016 Vybavenie MŠ 12.12.2016 Digicom s.r.o. Žilina Ing. Igor Čepko
35/2016 Vybavenie MŠ 12.12.2016 Educaplay s.r.o. Žilina Ing. Igor Čepko
34/2016 Vybavenie MŠ 12.12.2016 Baribal s.r.o. Levoča Ing. Igor Čepko
33/2016 Vybavenie MŠ 12.12.2016 Nomiland s.r.o. Košice Ing. Igor Čepko
32/2016 Stavebnica do  MŠ 7.12.2016 ATRIX Desing s.r.o. Praha  Ing. Igor Čepko
31/2016 Program WIN CITY registratúra 15.11.2016 TOP SET s.r.o., Stupava ing. Igor Čepko
30/2016 Nákup kníh do knižnice 15.11.2016 Dovaľ s.r.o. Poltár Ing. Igor Čepko
29/2016 Vyhotovenie stolového kalendáru Obec Málinec 2017 15.11.2016 Fork , Martin Ing. Igor Čepko
28/2016 MŠ – tonery  14.11.2016 Camea Compiuter system s.r.o. Prešov Ing. Igor Čepko
27/2016 Vyšívané folklórne diev. blúzky 10.11.2016 Iveta Smileková, Detva Ing.Igor Čepko
26/2016 Stolové počítače – OÚ  10.11.2016 T-Comp, Ing. Tibor Kovács, Zvolen Ing. Igor Čepko
25/2016 Tanečný kroj dievčenský 10.11.2016 Esencia života s.r.o.,Lučenec Ing.Igor Čepko
23/2016 Vybavenie pre DHZ Málinec 17.10.2016 Fire System, Nižná Korňa Ing. Igor Čepko
22/2016 Vybavenie MŠ Málinec 17.10.2016 Najpred.sr.o., Horné Motešice Ing. Igor Čepko
21/2016 kalendár na rok 2017 12.10.2016 Promar Poltár Ing.Igor Čepko
20/2016 servisná prehliadka na nakladač Bobcat 7.10.2016 Hydrex s.r.o. Hriňová Ing. Igor Čepko
19/2016 Kamenivo  5.10.2016 Calmit spol. s.r.o. Tisovec Ing. Igor Čepko
18/2016 Precovné pomôcky-Materská škola 23.8.2016 Nomiland s.r.o. Košice Ing. Igor Čepko
17/2016 Koberce do MŠ 23.8.2016 Interier Invest s.r.o.  Ing. Igor Čepko
16/2016 Dokumentácia MŠ 12.8.2016 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Ing. Igor Čepko
15/2016 Vibračná doska 4.8.2016 Brexport, s.r.o. Martin Ing.Igor Čepko
14/2016 Plastový kontajner 4.8.2016 Ferex, Nitra Ing.Igor Čepko
13/2016 Donáška stravy 13.7.2016 MF catering s.r.o. Melicher Ivan, Poltár Ing. Igor Čepko
12/2016 Elektrický sporák s príslušenstvom 12.7.2016 Gastro-Haal,s.r.o.,Nové Zámky Ing.Igor  Čepko
11/2016 Svetelno tech. meranie osvetlenia 29.6.2016 Energy Tech s.r.o. Žilina Ing. Igor Čepko
10/2016 Pohrebné služby s kremáciou -storno objednávky 29.6.2016 Archa s.r.o. Kalinovo Ing. Igor Čepko
9/2016 Tričká s potlačou 2.6.2016 Komfort LC s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
8/2016 Objednávka regulátora tlaku plynu 14.6.2016 SPP-Distribúcia a.s. Ing. Igor Čepko
7/2016 Umelecký program  2.6.2016 Masta Production s.r.o. ing. Igor Čepko
6/2016 Zámková dlažba 4.5.2016 Stavmat – stavebniny s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
5/2016 Kamenivo s dopravou 2.5.2016 Calmit s.r.o. Tisovec Ing. Igor Čepko
4/2016 Školské potreby pre MŠ 8.3.2016 ESV plus s.r.o. Ing. Igor Čepko
3/2016 Plastový kontajner 120l 25.2.2016 Ferex s.r.o. Nitra Ing. Igor Čepko
2/2016 Overenie merných objektov na ČOV Málinec 1.2.2016 HYMES MK s.r.o., Šintava Ing. Igor Čepko
1/2016 Nákup kníh do knižnice Málinec 1.2.2016 Dováľ s.r.o. Poltár Ing. Igor Čepko