Úradná tabuľa

Najnovšie opatrenia testovania COVID – 19 a zoznam mobilných testovacích miest

Opatrenia platné od 1. marca 2021: Platnosť testu v jednotlivých okresoch: – čierna a bordová – 7 dní – červená – 14 dní – ružová – 21 dní Okres Poltár je v  bordovej farbe   COVID automatu z čoho vyplýva, že na cestu do práce je potrebný test, ktorý nie je starší ako 7 dní. Zároveň aj rodičia detí a žiakov, ktorí navštevujú materské alebo základné školy, sa  potrebujú preukázať testom nie starším ako 7 dní. Občania majú možnosť ...

Zobraziť aktualitu »

OZNAM Materskej školy a Základnej školy v Málinci

Vážení  rodičia ! Oznamujeme Vám, že prevádzka  Materskej školy a Základnej školy  v Málinci  začne 8. februára 2021. Vyučovanie bude prebiehať pri dodržaní prísne stanovených epidemiologických opatrení, otestovaní všetkých zamestnancov a jedného zákonného zástupcu dieťaťa. Všetci zamestnanci škôl musia pri vstupe do budovy predložiť negatívny test, nie starší ako 7 dní. Dieťa nastupujúce do materskej, alebo základnej školy, musí priniesť čestné vyhlásenie rodiča o obdržaní ...

Zobraziť aktualitu »

O Z N A M – OÚ Málinec do odvolania ZATVORENÝ

Vážení občania,  na základe prijatého uznesenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu  je vychádzanie  mimo svojich obydlí obmedzené. Obecný úrad  v Málinci je do  ODVOLANIA  –  Z A T V O R E N Ý. Platby môžete uskutočňovať   na účet OÚ Málinec. Č.u. SK92 0200 0000 0009 1862 8352 Obecný úrad navštívte len v  súrnych prípadoch. OU-nové nariadenie

Zobraziť aktualitu »

Upozornenie za parkovanie

Za posledné obdobie bolo vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch ale aj na uliciach v obci a to tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po chodníku ale aj prechod iných vozidiel. Upozornenie-parkovanie

Zobraziť aktualitu »

Územný plán obce Málinec – NÁVRH

  Oznámenie Zadanie_návrh_Málinec  1 KEP SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA Málinec_SKŠ (1) 2 KEP ENVIRONMENTÁLNE LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA Málinec 3 KEP NÁVRH EKOLOGICKY OPTIMÁLNEHO PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA AMálinec_KEP KEP_textová časť_Málinec Málinec_P+R-textovka_EXPED Výkres c 1 sirsie vztahy Vykres c 2 KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ ROZBOR + tech. infraštruktúra + prv ky Ú SES – katastrálne územia Vykres c 3 KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ ROZBOR + technická infraštruktúra – ...

Zobraziť aktualitu »