Úradná tabuľa

Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca

Základná škola Málinec ponúka voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca. “V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov riaditeľstvo Základnej školy zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.” matika

Zobraziť aktualitu »

Dražba nehnuteľnosti

  Dňa 14.7.2020 o 10,oo hod v  priestoroch  exekútorského úradu v Bratislave sa bude konať dražba nehnuteľnosti. Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Zobraziť aktualitu »

Prevádzkovanie pohrebísk

V zmysle VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec – Prevádzkový poriadok pohrebiska – a prílohy č. 1/2019 k VZN č.2/2017 Vám oznamujeme, že na Obecnom úrade v Málinci sa uzatvárajú zmluvy na hrobové miesta za svojich zosnulých na cintoríne v dedine a v časti Huta. Prevádzkovanie pohrebísk – poplatky

Zobraziť aktualitu »

Nová obecná web stránka

Vitajte na novej obecnej web stránke obce Málinec … pracujeme na obsahu … Viac z technických údajov: Web stránka má responzívny dizajn (prispôsobuje sa mobilným zariadeniam), mobilné menu,  má ochranu SSL šifrovaním a informuje o používaní dočasných tzv. cookies súborov formou cookies panelu v jej spodnej časti. 

Zobraziť aktualitu »