Úradná tabuľa

Optická sieť

  V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A   Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E Transportná_optická_sieť_MA-NET 

Zobraziť aktualitu »

Obec Málinec – voľné pracovné miesto

Obec Málinec, zriaďovateľ Materskej školy v Málinci oznamuje, že v rámci projektu bude vytvorené jedno pracovné miesto na funkciu  ,, Pedagogický asistent “.   ped.asistent – oznam

Zobraziť aktualitu »