Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Žiadosť o povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby „Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec“ ———————————————————————————————————- Oznámenie začatia stavebných a elektromontážnych prác v oblasti Málinec  – Vlčovo mapka

Zobraziť aktualitu »

Daňová povinnosť !!!

Pripomíname všetkým občanom obce splnenie daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, u ktorých v roku 2023 došlo ku zmene a to: 

Zobraziť aktualitu »