Úradná tabuľa

Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec

Obec Málinec, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec.  Kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky sa nižšie uvedené.    Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra

Zobraziť aktualitu »

Rozhodnutie

Okresný úrad Poltár povoľuje rozšírenie kanalizácie v časti Huta. ROZHODNUTIE

Zobraziť aktualitu »

Dotazník – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec

Vážení občania, obec Málinec pripravuje nový strategický dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027. Je to dôležitý dokument, ktorý stanovuje víziu a rozvojové aktivity obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu  ako aj zo zdrojov Európskej Únie. Jeho vypracovanie zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Radi by ...

Zobraziť aktualitu »

LEKÁREŇ v Málinci je už otvorená

Vážení spoluobčania ! S radosťou Vám oznamujeme, že  miestna lekáreň CALENDULA je otvorená od  21.6.2021 /pondelok/. Otváracie hodiny máte aj vo všetkých vývesných tabuliach v obci. Lekáreň bude prevádzkovaná v spoločenskom dome na prízemí a to denne. Na Vašu návštevu sa teší Mgr. Zuzana Kurčíková       

Zobraziť aktualitu »

Nový strategický dokument

Vážení občania, obec Málinec pripravuje nový strategický dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027. Je to dôležitý dokument, ktorý stanovuje víziu obce a rozvojové aktivity. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu  ako aj zo zdrojov Európskej Únie. Jeho potrebu určuje Zákon č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho ...

Zobraziť aktualitu »