Žiadosť o spoluprácu pri vyhodnotení hospodárenia na lesných pozemkoch

Spoločnosť JASE, spol.s.r.o. žiada nasledovné subjekty o spoluprácu pri vyhodnotení hospodárenia na lesných pozemkoch

JASE, s.r.o. žiadosť