Author Archives: spravca

Dôležité upozornenie

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných  poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „školských prázdnin“ “  Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 11.01.2021 do 24.01.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“

Zobraziť aktualitu »

O Z N A M – OÚ Málinec zatvorený do 1.2.2021

Vážení občania,  na základe prijatého uznesenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu  je  do 1.2. 2021 vychádzanie  mimo svojich obydlí obmedzené. Obecný úrad  v Málinci je do tohto obdobia  –  Z A T V O R E N Ý. Platby môžete uskutočňovať   na účet OÚ Málinec. Č.u. SK92 0200 0000 0009 1862 8352 Obecný úrad navštívte len v  súrnych prípadoch. ...

Zobraziť aktualitu »

Upozornenie za parkovanie

Za posledné obdobie bolo vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch ale aj na uliciach v obci a to tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po chodníku ale aj prechod iných vozidiel. Upozornenie-parkovanie

Zobraziť aktualitu »

Voľné pracovné miesta

Základná škola Málinec,  zverejňuje informáciu o voľnej pedagogickej pracovnej pozícii –  asistent učiteľa  a  špeciálny pedagóg. Záujemcovia  o pracovnú pozíciu si môžu poslať žiadosť na adresu  Základnej školy Málinec . asistent učiteľa špeciálny pedagóg

Zobraziť aktualitu »

RETRO – kalendár obce Málinec na rok 2021 v PREDAJI!

   KALENDÁR  OBCE MÁLINEC  na ROK  2021  V  PREDAJI  !!! PRE  VEĽKÝ  ZÁUJEM  SME  ZABEZPEČILI  DOTLAČ  KALENDÁRA. V obecnom kalendári máte historické fotografie  z obce a okolia ale aj vývoz TKO a PLASTOV na rok 2021. Kalendár je v cene 2,- €. Zakúpiť si ho môžete na  POŠTE  a v Potravinách v HUTE . Kalendár obce  2021

Zobraziť aktualitu »

Územný plán obce Málinec – NÁVRH

  Oznámenie Zadanie_návrh_Málinec  1 KEP SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA Málinec_SKŠ (1) 2 KEP ENVIRONMENTÁLNE LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA Málinec 3 KEP NÁVRH EKOLOGICKY OPTIMÁLNEHO PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA AMálinec_KEP KEP_textová časť_Málinec Málinec_P+R-textovka_EXPED Výkres c 1 sirsie vztahy Vykres c 2 KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ ROZBOR + tech. infraštruktúra + prv ky Ú SES – katastrálne územia Vykres c 3 KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ ROZBOR + technická infraštruktúra – ...

Zobraziť aktualitu »

U P O Z O R N E N I E na zmenu o mobilnom odbernom mieste Poltár

Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia pre potreby testovania, zriadil mobilné odberné miesto na adrese  Železničná 7 ( vo dvore Hasičskej stanice v Poltári ) AKTUALIZÁCIA  ohľadom testovania ant.testami:   Testovanie bude prebiehať len počas dnešného dňa- t.j. 20.01.2021   Štvrtok 21.01 a piatok 22.01 sa N E T E S T U J E  u hasičov vo dvore.   O ...

Zobraziť aktualitu »