Author Archives: spravca

Zámer o prenájme obecného majetku

zámer o prenájme obec.majetku 4a zámer o prenájme obec.majetku 4b zámer o prenájme obec.majetku 4c zámer o prenájme obec.majetku 4d zámer o prenájme obec.majetku 4e zámer o prenájme obec.majetku 4f

Zobraziť aktualitu »

Návrh Dodatku č. 7 k VZN 6/2010

Návrh – Dodatku č.7 k VZN 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevkov a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

Zobraziť aktualitu »