Author Archives: spravca

Verejná vyhláška

Žiadosť o povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby „Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec“ ———————————————————————————————————- Oznámenie začatia stavebných a elektromontážnych prác v oblasti Málinec  – Vlčovo mapka

Zobraziť aktualitu »