Archív autora: spravca

Obec Málinec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka

Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26  Málinec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.08.2020 o 10.00 hod. v  zasadačke Obecného  úradu Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec.   Málinec_NP_TSP_II_Oznámenie_VK_(1)

Zobraziť aktualitu »

Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca

Základná škola Málinec ponúka voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca. “V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov riaditeľstvo Základnej školy zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.” matika

Zobraziť aktualitu »

Donáška liekov

Obec  Málinec naďalej zabezpečuje  donášku liekov pre všetkých svojich občanov. Donášku liekov zabezpečuje pracovisko TSP na Školskej ulici v budove starej školy.  Občania, ktorí potrebujú využiť túto službu  môžu kontaktovať pani Bc. Janku Turicovú, ktorá zabezpečuje donášku liekov 1 x  týždenne a to vždy vo štvrtok. Donáška liekov je pre všetkých občanov nie len pre seniorov. Viac informácií Vám bude ...

Zobraziť aktualitu »

Do pozornosti !

  Matica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi. Sládkovičov život, dielo a národné aktivity v prospech Slovákov i založenia Matice slovenskej predstavili matiční odborníci docent JÚLIUS  LOMENČÍK a docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS. https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/ DO POZORNOSTI – A. Sladkovič

Zobraziť aktualitu »