Archív autora: spravca

Sestry Sihelské – Tv LocAll

 CD nosič :  Piesne z Novohradu 2   si máte možnosť zakúpiť na OÚ Málinec v cene 8,-€   Video materiál je vo vysielaní od 29.04.2020 link =  https://www.youtube.com/watch?v=2eQx4isa72g&feature=youtu.be mp4 =  www.uschovna.cz/zasilka/XTKB348RY2WGE526-AWL  

Zobraziť aktualitu »

Projekt ,, Predchádzame kriminalite “

Projekt „Predchádzajme kriminalite“ (detské ihrisko z mantinelov a areáli ZŠ) bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Zobraziť aktualitu »

Oznam Materskej školy v Málinci

Riaditeľstvo MŠ – Málinec  oznamuje rodičom, ktorí svojim podpisom prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy od 1.júna , že, vzhľadom na pokyny a odporučenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a Úradu verejného zdravotníctva sú povinní dodržiavať nasledovné pokyny: OZNAM MŠ   Oznam MŠ  2020/2021 Podmienky a kritériá prijímania detí do MŠ  

Zobraziť aktualitu »

Pomoc seniorom

Vážení spoluobčania – seniori, Obec Málinec v týchto dňoch, ktoré sú poznačené vírusom Covid 19 zabezpečuje pre svojich seniorov donášku liekov. Lieky bude zabezpečovať pracovisko terénnej sociálnej práce na ulici Školskej v budove starej školy. Poprosíme obyvateľov obce – seniorov, ktorí by potrebovali využiť túto službu aby kontaktovali pracovisko TSP na telefónnom čísle 0915425080 pani Turicovú, ktorá bude zabezpečovať donášku ...

Zobraziť aktualitu »