Archív autora: spravca

Voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca

Základná škola Málinec ponúka voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca. “V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov riaditeľstvo Základnej školy zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.” matika

Zobraziť aktualitu »

Donáška liekov

Obec  Málinec naďalej zabezpečuje  donášku liekov pre svojich občanov. Donášku liekov zabezpečuje pracovisko TSP na Školskej ulici v budove starej školy.  Občania, ktorí potrebujú využiť túto službu  môžu kontaktovať pani Bc. Janku Turicovú, ktorá zabezpečuje donášku liekov 1 x  týždenne a to vždy vo štvrtok. Viac informácií Vám bude poskytnutých  priamo na pracovisku alebo na tel. čísle 0915 425 080.

Zobraziť aktualitu »

Dražba nehnuteľnosti

  Dňa 14.7.2020 o 10,oo hod v  priestoroch  exekútorského úradu v Bratislave sa bude konať dražba nehnuteľnosti. Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Zobraziť aktualitu »

Do pozornosti !

  Matica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi. Sládkovičov život, dielo a národné aktivity v prospech Slovákov i založenia Matice slovenskej predstavili matiční odborníci docent JÚLIUS  LOMENČÍK a docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS. https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/ DO POZORNOSTI – A. Sladkovič

Zobraziť aktualitu »

Výberové konanie na jedno pracovné miesto KC

Poskytovateľ komunitného centra: Obec  Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec  vyhlasuje výberové konanie na  jedno pracovné miesto odborného garanta KC;   Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.6.2020 o 10: 00 hod. v priestoroch  zasadačky Obecného úradu Málinec.   Oznam_o_výberovom_konaní__jún2020

Zobraziť aktualitu »

Sestry Sihelské – Tv LocAll

 CD nosič :  Piesne z Novohradu 2   si máte možnosť zakúpiť na OÚ Málinec v cene 8,-€   Video materiál bol vysielaný  29.04.2020 link =  https://www.youtube.com/watch?v=2eQx4isa72g&feature=youtu.be    

Zobraziť aktualitu »