Ponuka na predaj hnuteľnej veci vo vlastníctve Obce Málinec

Obec Málinec zverejňuje ponuku na predaj : Valníkový príves nákladný za traktor

Ponuka na predaj