Revitalizácia autobusových zastávok v obci Málinec

Oznam

Obec Málinec oznamuje, že realizuje projekt „Revitalizácia autobusových zastávok v obci Málinec“, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom MAS HORNOHRAD.

Cieľ:

Vybudovanie dvoch autobusových zastávok v obci Málinec prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich a zlepšeniu kultúry cestovania, pričom sa zvýši atraktivita obce a skvalitnia sa podmienky pre využívanie prostriedkov verejnej dopravy na jej území.

Výška finančnej podpory z EÚ:  17 348,06 EUR