O Z N A M – Ambulancia pre dospelých v Málinci

 

 POZOR    ZMENA    ORDINAČNÝCH  HODÍN !!
 
Ordinovanie od 1. 5. 2023 – Málinec
 
Pondelok:      od 07:00 – 13:00 MUDr.  Ján Vrábeľ
Utorok:          od 07:00 – 13:00 MUDr. Ján Vrábeľ
Streda :          od 07:00 – 13:00 MUDr. Ján Vrábeľ
Štvrtok:          od 07:00 – 13:00 bez Dr.
Piatok:           od 07:00 – 11:00 bez Dr.
 
Ordinovanie od 1. 5. 2023 – Cinobaňa
 
Pondelok:    od 07:00 – 13:00 MUDr. Peter  Olšiak
Streda:         od 07:00 – 13:00 MUDr. Peter Olšiak
Piatok:         od 07:00 – 11:00 bez Dr.
 
Ordinovanie od 1. 5. 2023 – Lovinobaňa
 
Utorok:        od 07:00 – 13:00 MUDr.  Peter  Olšiak
Štvrtok:       od 07:00 – 13:00 MUDr.  Peter Olšiak
 
 
 

Zdravotná sestra je v ambulancii k dispozícii každý deň.

                                                                             tel. č. 047/4291424