O Z N A M – Ambulancia pre dospelých v Málinci

Obvodný lekár  MUDr.  Peter Olšiak  v Málinci ordinuje  nasledovne: 

 
   Pondelok    12,00 – 15,00 hod.
Utorok         8,oo – 13,oo hod.
Štvrtok        8,oo – 13,oo hod.
 
 

Zdravotná sestra je v ambulancii k dispozícii každý deň.

                                                                             tel. č. 047/4291424