Ambulancia pre dospelých v Málinci

 

  O R D I N A Č N É  H O D I N Y !!
 
Ordinovanie od 1. 5. 2023 – Málinec
 
Pondelok:      od 07:00 – 13:00 MUDr  Ján Vrábeľ
Utorok:          od 07:00 – 13:00 MUDr   Ján Vrábeľ
Streda :          od 07:00 – 13:00 MUDr   Ján Vrábeľ
Štvrtok:          od 07:00 – 13:00  bez lekára
Piatok:           od 07:00  – 11:00   bez lekára
 
Ordinovanie od 1. 5. 2023 – Cinobaňa
 
Pondelok:    od 07:00 – 13:00 MUDr. Peter  Olšiak
Streda:         od 07:00 – 13:00 MUDr. Peter  Olšiak
Piatok:         od 07:00 – 11:00 bez Dr.
 
Ordinovanie od 1. 5. 2023 – Lovinobaňa
 
Utorok:        od 07:00 – 13:00 MUDr.  Peter  Olšiak
Štvrtok:       od 07:00 – 13:00 MUDr.  Peter   Olšiak
 
 
 

Zdravotná sestra je v ambulancii k dispozícii každý deň.

                                                                             tel. č. 047/4291424