O Z N A M – Ambulancia pre dospelých v Málinci

 

Vážení občania, podávame Vám informáciu  o ordinovaní MUDr  Petra Olšiaka v našej obci.

V mesiacoch  JÚL -AUGUST  bude MUDr  P. Olšiak ordinovať nasledovne:
 
      U t o r o k        13 ,oo- 15,oo hod.
      Š t v r t o k        13,oo – 15,oo hod.
 
od   SEPTEMBRA  nasledovne –  3 x do týždňa :
 
Utorok         8,oo – 12,oo hod.
Stvrtok        8,oo – 12,oo hod.
 
Streda alebo Piatok (upresníme) 13 – 15 hod

 

Oznamujeme Vám, že obvodná lekárka pre dospelých MUDr Wirtschaffterová

v našej obci ukončila  pracovisko k 30. júnu 2021.

 

Zdravotná sestra je v ambulancii k dispozícii každý deň.