O Z N A M – Ambulancia pre dospelých v Málinci

 

Vážení občania, oznamujeme  Vám, že obvodný lekár MUDr  Peter Olšiak 

od 13. septembra 2021  bude v Málinci ordinovať nasledovne: 

 
                                                                                                                                                    Pondelok    12,00 – 15,00 hod.
Utorok         8,oo – 13,oo hod.
Štvrtok        8,oo – 13,oo hod.
 
 

Zdravotná sestra je v ambulancii k dispozícii každý deň.

                                                                                                                                                                  tel. č. 047/4291424