Ordinačné hodiny – Ambulancia pre dospelých v Málinci

Obvodná lekárka MUDr Wirtschafterová oznamuje, že upravila ordinačné hodiny.

Ordinačné hodiny