Free WIFI Zóna

Vážení občania, informujeme Vás, že Obec Málinec zriadila na Námestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi je určená pre všetkých občanov a návštevníkov obce, ktorí bezplatné internetové pripojenie môžu využiť na získanie informácií o mieste kde sa nachádzajú, pozrieť si cestovný poriadok a pod.. Pripojenie je limitované na 30 minút na jedno zariadenie.

Limitácia znamená, že sa jedným zariadením ( telefón, tablet) prihlásite do Wi-Fi siete maximálne na 30 minút na jeden deň. Toto opatrenie bolo zavedené aby nedošlo k zneužívaniu voľnej siete napr. mladistvými počas nočných hodín.

Na prihlásenie do free Wi-Fi siete Málinec stačí mať v zariadení zapnutú službu Wi-Fi, reagovať na výzvu (ktorá sa by sa mala objaviť na vašom zariadení), či si želáte byť pripojený do „ free Wi- Fi Málinec“, po potvrdení sa načíta web stránka obce Málinec ( môže sa objaviť kolónka na zadanie mena a hesla, čo je nutné ignorovať). Zariadenie vypíše informáciu, že ste pripojený! Potom už stačí cez Váš obvyklý prehliadač ( Google Chrome, Mozilla ) a zadať adresu ľubovoľnej web stránky.