Obec Málinec realizuje projekt "Terénna sociálna práca" od roku 2008.

Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach I.  sa začal realizovať od 1. marca 2016

v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Trvanie projektu do júna 2019.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ !!!

https://www.tsp.gov.sk

OZNAM: Národný projekt Terénnej sociálnej práce I. končí svoju implementáciu od 1. septembra 2019

 

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci Málinec je poskytnúť odbornú pomoc a základné poradenstvo všetkým obyvateľom,

 ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Terénny sociálny pracovník:

Mgr. Zuzana Čepková     

Terénny pracovník:

Bc. Jana Turicová

 

Adresa: Školská 199/29, 985 26 Málinec 

Kontakt:

tel: 0915 425 080                        

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

OZNAM: PracoviskoTSP je od 28.11.2016 presťahované do priestorov bývalej starej základnej školy (budova Komunitného centra) na Školskej ulici,vchod z dvora!

MAPA: https://goo.gl/maps/2zyppUikvGB2


Terénna sociálna práca    

Komunitný plán sociálnych služieb                                  

Posúdenie odkázanosti občana na sociálne služby

Požičiavanie zdravotných pomôcok

Sociálne služby


Bezplatná linka nahlasovania zneužítia sociálneho systému

Prečo (ne)ísť na vysokú školu

Kam a za kým v rôznych životných situáciách - Sprievodca