Obec Málinec realizuje projekt "Terénna sociálna práca" od roku 2008.

Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach I.  sa začal realizovať od 1. marca 2016

v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Trvanie projektu do júna 2019.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ !!!

https://www.tsp.gov.sk

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci Málinec je poskytnúť odbornú pomoc a základné poradenstvo všetkým obyvateľom,

 ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Terénny sociálny pracovník:

Mgr. Zuzana Čepková     

Terénny pracovník:

Bc. Jana Turicová

 

Adresa: Školská 199/29, 985 26 Málinec 

Kontakt:

tel: 0915 425 080                        

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

OZNAM: PracoviskoTSP je od 28.11.2016 presťahované do priestorov bývalej starej základnej školy (budova Komunitného centra) na Školskej ulici,vchod z dvora!

MAPA: https://goo.gl/maps/2zyppUikvGB2


Terénna sociálna práca    

Komunitný plán sociálnych služieb                                  

Posúdenie odkázanosti občana na sociálne služby

Požičiavanie zdravotných pomôcok

Sociálne služby


Infromácia: Oslobodenie od diaľničného poplatku ZŤP osôb

Bezplatná linka nahlasovania zneužítia sociálneho systému

Prečo (ne)ísť na vysokú školu

Kam a za kým v rôznych životných situáciách - Sprievodca

Zdravotná prevencia - očkovací kalendár 2017