Kultúra

Knižnica  Málinec :

ROK : 2021

„Pekná knižnica  –  komunita v príjemnom prostredí „
 
 
Obecná knižnica  Málinec  získala v roku 2021 dotáciu na nákup nového nábytku vo výške 2.000,-€
 
                                 Finančné prostriedky poskytol Fond na podporu umenia,
                                   za účelom realizácie skvalitnenia  interiérového vybavenia

FPU knižnica propagácia 2021

 

 

ROK : 2020

                „Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“
 
                Obecná knižnica  Málinec  získala v roku 2020 dotáciu
                             na nákup knižného fondu vo výške 1.000,-€
 
                      Celkovo bolo zakúpených  90 kníh pre deti a dospelých!
 
 
Knižnica bola v roku 1995 presťahovaná do nových terajších priestorov na Hlavnej ulici. Vyriešil sa tým hlavne priestorový problém. Priestory sú rozdelené podľa druhu literatúry t.j. náučná literatúra, detská literatúra, beletria a spoločensko – politická literatúra.

 

Otváracie hodiny knižnice:

Pondelok

08:00 hod – 15:00 hod

Utorok

08:00 hod – 15:00 hod

Streda

08:00 hod – 15:00 hod

Štvrtok

08:00 hod – 15:00 hod

Piatok

 

Knižničné služby – zápisné:

  • Zápisné deti -poplatok na rok                  0,50€    
  • Zápisné dospelí- poplatok na rok           2,00€
  • Požičovné – poplatok za jednu knihu    0,10€    

Výpožičná doba  kníh je  jeden mesiac 

Knihovníčka :  Anna Kančová