Voľné pracovné miesto

Základná škola Málinec ponúka voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca.

“V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
riaditeľstvo Základnej školy zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického
zamestnanca.”

matika

 

 

       Výberové konanie na  jedno pracovné miesto odborného garanta KC 

_Oznam_o_výberovom_konaní  jún 2020