Nezaradené

Urbárska lesná spoločnosť – POZVÁNKA

Urbárska lesná spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Málinec,  pozýva  podielnikov na rokovanie riadneho zhromaždenia Urbárskej lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Málinec, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 30.07.2021 v kinosále Spoločenského domu v Málinci so začiatkom – prezentáciou o 15:00 hodine a jednaním od 16:00 hodine. Priebeh zasadnutia sa bude riadiť opatreniami pre organizovanie hromadných podujatí platných v danom období v ...

Zobraziť aktualitu »