Dôležité upozornenia

Donáška liekov

Obec  Málinec naďalej zabezpečuje  donášku liekov pre svojich občanov. Donášku liekov zabezpečuje pracovisko TSP na Školskej ulici v budove starej školy.  Občania, ktorí potrebujú využiť túto službu  môžu kontaktovať pani Bc. Janku Turicovú, ktorá zabezpečuje donášku liekov 1 x  týždenne a to vždy vo štvrtok. Viac informácií Vám bude poskytnutých  priamo na pracovisku alebo na tel. čísle 0915 425 080.

Zobraziť aktualitu »