Daily Archives: 3. júna 2024

Prepravná služba

Obec Málinec v spolupráci s mestom Poltár začala poskytovať sociálnu službu, v zmysle VZN č.1/2024 : PREPRAVNÁ SLUŽBA  Prepravnú službu môžu využívať osoby: • Fyzická osoba, ktorá je podľa komplexného posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na – individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  • Fyzická osoba, ktorá má vydaný preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby • Starobný dôchodca, ktorý ...

Zobraziť aktualitu »